PRODUKTY
MENUMENU

Kokilarka niskociśnieniowa z piecem oporowym KHBJ-1

Kokilarka hydrauliczna KHBJ-1 została wykonana przez
Firmę Produkcyjno-Handlową „BRYDEX-B” w Choczni k/Wadowic.

Urządzenie składa się z:
– zasilacza hydraulicznego UHBJ-400/70/15
– pieca elektrycznego oporowego
– konstrukcji stalowej
– elementów układu hydraulicznego i pneumatycznego

Istnieje możliwość wykonania maszyn odlewniczych na życzenie klienta.

Opis

KOKILARKA HYDRAULICZNA KHBJ-1 Z PIECEM OPOROWYM

1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

Kokilarka hydrauliczna KHBJ-1 została wykonana przez Firmę Produkcyjno-Handlową „BRYDEX-B” w Choczni k/Wadowic.
Urządzenie składa się z:
– zasilacza hydraulicznego UHBJ-400/70/15
– pieca elektrycznego oporowego
– konstrukcji stalowej
– elementów układu hydraulicznego i pneumatycznego

2. ZASILACZ HYDRAULICZNY UHBJ-400/70/15

Do napędu i sterowania kokilarką KHBJ-1 służy zasilacz hydrauliczny typu
UHBJ-400/70/15. Został on wykonany według schematu (rys 500.008.001.01C).

2.1. DANE EKSPLOATACYJNE ZASILACZA

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach
(zgodnie z PN-91/C-96057/04)
− lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
− dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
− wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
− temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
− temperatura zapłonu: 190 ºC
− punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 10 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 400 dm3

F) parametry elektryczne:
− napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
− moc zainstalowana: 15 kW
− napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Dane Techniczne

Nacisk – siła zwarcia kokiliOd 20 ton
Wielkość stołu roboczegoOd 700mm

 

700m x 700mm

 

1000 x 1000mm1400 x 1400mm

2500 x 3000mm

I powyżej 3000mm

Rozwarcie między płytami kokiliOd 600mm600 – 1400mm1400 – 2200mmPowyżej 2200
Szerokość stołuOd 600 do 2500mm i powyżej
Długość stołuOd 600 do 3000mm i powyżej
Pojemność tygla w piecuOd 100 do 900
Moc grzewcza pieca54 kw – 96kWPowyżej 96kW

Kokilarka  przygotowana jest do wykonania odlewów z kokil.

Mogą być stosowane następujące kokile:

Kokile bezrdzeniowe

Kokile z rdzeniami – metalowymi:

– metalowe składane z kilku części

– piaskowe

Istnieje możliwość zastosowania grzania i chłodzenia kokil w cyklu odlewania:

-cykl automatyczny

-cykl ręczny

Odlewy wykonywane w kokilach cechują się dokładnymi wymiarami

gabarytów i gładką powierzchnią.

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ODLEWU 

Zamontowanie kokil na kokilarce

Wstępne podgrzanie kokil

Zamykanie kokil

-przy zastosowaniu kokil z rdzeniami metalowymi po zamknięciu kokil

rdzenie automatycznie zostaną do kokili wsunięte

Zalewanie metalu do kokili

Załączanie czasu krzepnięcia i krystalizacji ustawionego w programie na sterowniku

Przy zastosowaniu kokil z rdzeniami metalowymi przed otwarciem kokili rdzenie automatycznie zostaną usunięte

Automatyczne otwieranie kokil z kokili

Wypychanie odlewów przy pomocy wypychaczy hydraulicznych

lub mechanicznych

Odbiór odlewu

Katalog

Video