PRODUKTY
MENUMENU

Manipulator 1

Manipulator 1 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do paletyzowania płoszek określonej długości z prasy wstępnego przerobu.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR CHT KP 16 -32/22x975z z uchem
– dwa siłowniki hydrauliczne BR CHT Ł 16-40/28x1575w z uchem
– siłownik pneumatyczny Ø100×300
– siłownik pneumatyczny Ø80×25
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 400/40,20,2,5/7.5,5.5,1.1
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
– elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania manipulatorów na indywidualne życzenie klienta.

Kategoria:

Opis

Manipulator 1

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Manipulator 1 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do paletyzowania płoszek określonej długości z prasy wstępnego przerobu.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR CHT KP 16 -32/22x975z z uchem
– dwa siłowniki hydrauliczne BR CHT Ł 16-40/28x1575w z uchem
– siłownik pneumatyczny Ø100×300
– siłownik pneumatyczny Ø80×25
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 400/40,20,2,5/7.5,5.5,1.1
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
– elektryczny zespół sterujący

1.2. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
– wysokość 3 m
– szerokość 1,5 m
– długość 5,3 m
Maksymalna wartość ciśnienia w układzie wynosi 20 MPa
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 400/40,20,2.5/7.5,5.5,1.1

2.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-400/40,20,2.5/7.5,5.5,1.1 przeznaczony jest do napędu i sterowania manipulatorem 1. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników manipulatora w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
-punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 400 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:14,1 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe:
– wysokość 3 m
– szerokość 1,5 m
– długość 5,3 m
Maksymalna wartość ciśnienia w układzie wynosi 20 MPa
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA