PRODUKTY
MENUMENU

Manipulator 2

Manipulator 2 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do paletyzowania płoszek określonej długości z prasy wstępnego przerobu.

Wskład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR CHT KP 16 -32/22x975z z uchem
– siłownik hydrauliczny BR CHT Ł 16-40/28x1150w z uchem
– dwa siłowniki hydrauliczne BR CHT Ł 16-40/28x650w z uchem
– siłownik pneumatyczny Ø80×25
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 500/40,20,2,5/7.5,5.5,1.1
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
– elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania manipulatorów na indywidualne życzenie klienta.

Kategoria:

Opis

Manipulator 2

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Manipulator 2 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do paletyzowania płoszek określonej długości z prasy wstępnego przerobu.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR CHT KP 16 -32/22x975z z uchem
– siłownik hydrauliczny BR CHT Ł 16-40/28x1150w z uchem
– dwa siłowniki hydrauliczne BR CHT Ł 16-40/28x650w z uchem
– siłownik pneumatyczny Ø80×25
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 500/40,20,2,5/7.5,5.5,1.1
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
– elektryczny zespół sterujący

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 500/40,20,2.5/7.5,5.5,1.1

2.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-500/40,20,2.5/7.5,5.5,1.1 przeznaczony jest do napędu i sterowania manipulatorem 2. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników manipulatora w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 500 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:14,1 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

2.4. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.
Ruch pionowy chwytaka zapewnia siłownik 2A1 sterowany rozdzielaczem proporcjonalnym 2V3. Chwytak zabezpieczony jest przed opadaniem zaworem zwrotnym sterowanym 2V4. Położenie chwytaka (wysokość) mierzone jest za pomocą przetwornika liniowego drogi S2. Ruch poziomy chwytaka zapewniają siłowniki 3A1, 4A1 i 5A1. Siłownik 3A1 sterowany jest za pomocą rozdzielacza proporcjonalnego 3V2, siłownik 4A1 za pomocą rozdzielacza proporcjonalnego 4V1 a siłownik 5A1 za pomocą rozdzielaczy 5V1 i 5V3. Prędkość wysuwu siłownika 5A1 regulowana jest za pomocą zaworów dławiąco – zwrotnych 5V2 i 5V4. Ruch poziomy chwytaka mierzony jest za pomocą przetworników liniowych drogi S3 i S4. Zacisk szczęk chwytaka zapewnia siłownik pneumatyczny A1. W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym zamontowane zostały filtry ciśnieniowe 2Z1 i 3Z1. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowo-napowietrzający 0Z3 i chłodnicę 0Z4. Załączenie urządzenia i obsługa odbywa się za pomocą przełączników usytuowanych na ściance szafy elektrycznej. Sposób obsługi urządzenia został dokładnie opisany w części elektrycznej DTR.