PRODUKTY
MENUMENU

Maszyna do badań zmęczeniowych łapek

Kategoria:

Opis

1.1. Ogólna charakterystyka maszyny pomiarowej

Maszyna do badań zmęczeniowej łapek sprężystych jest urządzeniem z napędem elektrycznym służącym do badania pulsacyjnego sprężyn.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

– Konstrukcja nośna stalowa spawana

– Konstrukcja mocowania i zadawania obciążenia

– elektryczny zespół sterujący.

1.2. Zasada działania maszyny wytrzymałościowej.

Ruch roboczy urządzenia realizowany jest za pomocą Tarczy ułożyskowanej na wale mimośrodowym. Wał został połączony poprzez elastyczne sprzęgło z silnikiem elektrycznym.

Działanie pulsatora można podzielić na kilka etapów:

I Montaż łapek

II Ugięcia wstępnego

III Pulsacja ( badanie )

IV Ruch powrotny

W zależności od potrzeby istnieje możliwość zmiany parametrów pracy pulsatora realizowanych podczas cyklu roboczego. Zmianie podlega: wartość częstotliwości pulsacji.

1.3. Dane techniczne maszyny do badań zmęczeniowych łapek .

Wymiary urządzenia:

– wysokość: 2000 mm

– szerokość: 800 mm

– długość: 1750 mm

– max skok roboczy: 10 mm

– amplituda pulsatora: 0,5 mm

Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 80 dBA.

Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym – instaluje zamawiający)

Moc zainstalowana : 4,0 kW

1.4. Przeznaczenie

Pulsator przeznaczony jest do sprawdzania wytrzymałości zmęczeniowej Łapek (sprężyny).

1.5. Obsługa pulsatora

Pulsator została przygotowany do obsługi przez jedną osobę. Osoba której została powierzona obsługa powinna zachować staranność podczas prac przygotowawczych do badania – w trakcie procesu załadunku, ustawiania oraz mocowania. Mocowanie sprężyny powinno być skręcone śrubami klasy min. 10,9 i dokręcone siłą min.50 Nm. Po umieszczeniu sprężyny w stanowisku należy zbliżyć sprężynę do pierścienia pamiętając jednak o wcześniejszym ustawieniu wału w pozycji zero (wskaźnik na czole wału). Następnie uginamy sprężynę o zadaną wartość którą odczytujemy na czujniku zegarowym urządzenia. Kolejnym krokiem jest zamontowanie i zabezpieczenie dystansów pod płytą wsporczą. Po upewnieniu się iż wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo i zamknięciu osłon można uruchomić proces pulsacji na panelu operatorskim. Podczas prób należy pamiętać o zamontowaniu osłon zabezpieczających przed uderzeniem przed odpryskami. Obsługa podczas prac powinna pamiętać o używaniu podstawowych środków ochrony indywidualnej jak okulary i kaski zabezpieczające oczy i głowę przed odpryskami, które mogły by powstać w skutek pęknięcia wadliwej łapki.

1.6. Obsługa urządzenia do badania sprężyn

Przed pierwszym uruchomieniem pulsatora oraz przy każdej zmianie parametrów procesu należy dokonać koniecznych ustawień.

Obsługa urządzenia z wprowadzonymi ustawieniami przebiega następująco:

– włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym umieszczonym na czole górnej skrzynki elektrycznej,

– załączyć sterowanie,

– Załączyć przycisk START PULSATORA co spowoduje uruchomienie zapisu wartości wychyleń łapek. Proces będzie trwał aż do osiągnięcia zadanej wartości ilości drgań. Po zakończonej próbie należy usunąć podpory mocowania odciążyć sprężynę i wymontować ją z urządzenia.

– czerwony przycisk STOP na panelu sterowania służy do awaryjnego zatrzymania prasy