PRODUKTY
MENUMENU

Maszyna do frezowania rurek ( Frezarka do rurek )

Maszyna pneumatyczna jest urządzeniem z napędem elektrycznym i pneumatycznym przeznaczonym do obróbki powierzchni czołowej rurek wykonanych z aluminium.

Frezarka obejmuje:
– konstrukcję mechaniczną wykonaną ze stali oraz aluminium
– 2 silniki elektryczne 0,75 kW Sh 80 – 2A
– 2 głowicę frezujące
– 2 siłowniki pneumatyczne
– elementy sterowania pneumatycznego
– przewody pneumatyczne łączące w/w zespoły

Źródłem energii pneumatycznej pracy maszyny jest zakładowa sieć sprężonego powietrza.

Kategoria:

Opis

ZASADA DZIAŁANIA FREZARKI PNEUMATYCZNEJ

Napęd głowic frezujących przenoszony jest bezpośrednio z wałków silników elektrycznych. Siłowniki pneumatyczne służą do zablokowania przewodu na pryzmie. Siłowniki sterowane są osobnymi zaworami rozdzielającymi 1V2, 2V2 (rys. 500.019.001.01). Są to zawory dwustopniowe 5/2 sterowane jednostronnie pneumatycznie poprzez pomocnicze zawory rozdzielające 1V1, 2V1 działające jako wyłączniki krańcowe. Zasilanie maszyny odbywa się z sieci sprężonego powietrza poprzez zawór główny maszyny (zawór odcinający) 0V1 oraz zespół przygotowania sprężonego powietrza 0Z1

Dane Techniczne

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Maszyna pneumatyczna charakteryzuje się następującymi podstawowymi parametrami technicznymi:

Parametry pneumatyczne
– liczba siłowników: 2
– liczba rozdzielaczy pneumatycznych: 2
– zakres ciśnień roboczych: 0,5÷0,7 MPa

Parametry elektryczne
– napięcie zasilania: 400V ; 50Hz
– moc zainstalowana: 1,5 kW

Katalog

Video