PRODUKTY
MENUMENU

Maszyna do wybijania otworów w proilu UHBJ 9E.1

Maszyna do wybijania otworów w profilu została wykonana w Firmie Produkcyjno-Handlowej „BRYDEX-B” w Choczni k/Wadowic. Obejmuje ona:
– konstrukcję mechaniczną wykonaną z elementów stalowych
– zespoły mocujące,
– zespoły wykrawające
– agregat hydrauliczny UHBJ 160/40,6.3/7.5,2.2.
– 9 siłowników hydraulicznych,
– elektryczny układ sterowniczy,
– przewody hydrauliczne łączące ww. zespoły

Istnieje możliwość wykonania maszyny do wybijania otworów na indywidualne życzenie klienta.

Opis

MASZYNA DO WYBIJANIA OTWORÓW W PROFILU
UHBJ 9E.1

1. WYKONAWCA URZĄDZENIA

Maszyna do wybijania otworów w profilu została wykonana w Firmie Produkcyjno-Handlowej „BRYDEX-B” w Choczni k/Wadowic. Obejmuje ona:
– konstrukcję mechaniczną wykonaną z elementów stalowych
– zespoły mocujące,
– zespoły wykrawające
– agregat hydrauliczny UHBJ 160/40,6.3/7.5,2.2.
– 9 siłowników hydraulicznych,
– elektryczny układ sterowniczy,
– przewody hydrauliczne łączące ww. zespoły

2. PREZNACZENIE URZADZENIA

Urządzenie przeznaczone jest do wybijania otworów w profilach podczas produkcji drabin.. Zadaniem agregatu jest zasilanie komór roboczych siłowników w taki sposób aby umożliwić wybicie otworów.

3. DANE EKSPLOATACYJNE

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 100 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 9,7 W (7,5 + 2,2)
– napięcie sterowania elektromagnesów: stałe 24V