PRODUKTY
MENUMENU

Maszyna odlewnicza obrotowa / kokilarka obrotowa

Opis

Maszyna odlewnicza obrotowa składa się z ramy na której zostały oparte płyty boczne połączone ze sobą trzema kolumnami po których poruszają się dwie płyty pod kokilowe główne o powierzchni roboczej 800 x 600 lub wg życzeń Klienta napędzane przez dwa nienależne siłowniki o skoku 500 mm . W Płytach wykonano otwory wypychaczy . Wypychacze posiadają regulację położenia. Skrajne pozycje przejazdu płyt pod kokilowych głównych ustawiane przez zmianę położenia krańcówek elektrycznych.

Do napędu Kokilarki będzie służył zasilacz.

Na zasilaczu są umieszczone 4 wyjścia pneumatyczne służące do chłodzenia kokili z zaworami sterowanymi elektrycznie włącz / wyłącz, oraz ręcznymi zaworami umożliwiającymi regulację przepływu powietrza.

Dodatkowo na agregacie zostaną zamontowane 4 zawory olejowe służące do chłodzenia kokili z zaworami sterowanymi elektrycznie włącz / wyłącz, oraz ręcznymi zaworami umożliwiającymi regulację przepływu oleju.

Kokilarka będzie sterowana z Panelu sterującego oraz przy pomocy pedału nożnego. Sterowanie elektryczne oparte na programowalnym sterowniku PLC firmy Mitsubishi lub inny wg życzeń Klienta . Wszystkie ruchy robocze sterowane będą ręcznie z panelu sterującego. Dodatkowo start cyklu automatycznego lub początek naliczania czasu krystalizacji nastąpi po naciśnięciu pedału nożnego. Program automatyczny programowalny na wyświetlaczu panelu głównej szafy.

Dodatkowo szafa będzie posiadała 6 wejść na termopary umożliwiające pomiar temperatury kokili a jej wartość będzie wyświetlana na wyświetlaczu.

W celu spełnienia wymagań BHP w miejscu pracy operatora urządzenie zostanie wyposażone w odpowiednie kurtyny bezpieczeństwa, których umiejscowienie zostanie podane po ustaleniu lokalizacji kokilarki. Oprócz kurtyn strefa pracy kokilarki zostanie odgrodzone osłonami stałymi – płotem lub wg życzeń Zamawiającego.

Dane Techniczne

Siła zwarcia płyt głównych 122 kN,

Siła rozwarcia 84kN.

W Ramie podstawy umieszczono Płytę pod kokilową stałą o wymiarach 790 x 700.

W otworze Płyty podkokilowej stałej umieszczono płytę wypychaczy – pod kokilową dolną napędzaną siłownikiem hydraulicznym o skoku 160 mm. Skrajne pozycje przejazdu płyty pod kokilowej dolnej ustawiane przez zmianę położenia krańcówek elektrycznych.

Siła zwarcia (wypychająca) 78 kN

Siła rozwarcia (wycofania) 53 kN

Na dwóch słupach umieszczono konstrukcję z płytą wypychaczy – pod kokilową tylną o wymiarach 280 x 250 napędzaną siłownikiem hydraulicznym o skoku
50 mm Skrajne pozycje przejazdu płyty pod kokilowej tylnej ustawiane przez zmianę położenia krańcówek elektrycznych.

Siła zwarcia (wypychania) 50 kN

Siła Rozwarcia (wycofania) 40 kN

Do płyt bocznych zamontowano konstrukcję przesuwną służącą do prowadzenia płyty pod kokilowej górnej o wymiarach 400 x 300 . Płyta ta napędzana jest siłownikiem hydraulicznym o skoku 630 mm. Skrajne pozycje przejazdu płyty pod kokilowej górnej ustawiane przez zmianę położenia krańcówek elektrycznych.

Siła zwarcia (wypychania) 78 kN

Siła Rozwarcia (wycofania) 53 kN

Do konstrukcji Prowadzenia płyty pod kokilowej górnej istnieje możliwość podczepienia Trawersu z ręczną wciągarką łańcuchową o udźwigu do 2000 kg. (opcja – oddzielnie płatna)

Całość kokilarki została połączona z podstawą na sworzniach umieszczonych w Ramie co umożliwia obrót kokilarki o osi obrotu równoległej do płaszczyzny podziału kokili, a kąt obrotu mierzony między posadzka a płytą pod kokilową stałą równy 45°

Całość urządzenia napędzana z agregatu hydraulicznego o ciśnieniu 10 MPa mocy zainstalowanej ok. 15 kW. Wyposażonych w elementy wykonawcze umożliwiające sterowanie wszystkimi ruchami kokilarki, oraz jedną sekcją rozdzielaczy z szybkozłączami umożliwiającymi podpięcie dodatkowego odbiornika nie objętego dostawą.