PRODUKTY
MENUMENU

Mieszalnik żelu

Mieszalnik żelu jest urządzeniem z napędem elektryczno – hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

– zbiornik żelu wykonany ze stali nierdzewnej z mieszalnikami
– siłownik hydrauliczny podnoszący pokrywę zbiornika – zasilacz hydrauliczny UHBJ 20/2,5/0,75
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
– elektryczny zespół sterujący
– grzałki elektryczne
– czujnik temperatury

Kategoria:

Opis

1.  Ogólna charakterystyka urządzenia

Mieszalnik żelu jest urządzeniem z napędem elektryczno – hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym. W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

–        zbiornik żelu wykonany ze stali nierdzewnej z mieszalnikami
–        siłownik hydrauliczny podnoszący pokrywę zbiornika
–        zasilacz hydrauliczny UHBJ 20/2,5/0,75
–        przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
–        elektryczny zespół sterujący
–        grzałki elektryczne
–        czujnik temperatury

2. Zasilacz hydrauliczny

2.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-20/2,5/0,75 przeznaczony jest do napędu i sterowania siłownikiem podnoszenia pokrywy. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłownika w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy.

2.2.Dane eksploatacyjne

A)    ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)

–        lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
–        dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
–        wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
–        temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
–        temperatura zapłonu: 190 ºC
–        punkt anilinowy: 90

B)    zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)

C)    dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)

D)    maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 10 MPa

E)     pojemność nominalna zbiornika: 20 dm3

F)     parametry elektryczne:

–        napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
–        moc zainstalowana:0,75 kW
–        napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

2.3. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompa znajduje się wewnątrz zbiornika i jest zanurzona w oleju. Silnik elektryczny przymocowany jest do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgło połączony z pompą.

Pompa zębata 1P1 zabezpieczona jest przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 1V1. Zamykanie pokrywy mieszalnika następuje po przesterowaniu rozdzielacza 1V2. Prędkość zamykania (ruch siłownika 1A1) regulowana jest za pomocą zaworu dławiąco-zwrotnego 1V3 i 1V6. Ciśnienie (siła zamykania pokrywy) ustawione jest na zaworze przelewowym 1V4. Ruch siłownika odbywa się do osiągnięcia przełącznika krańcowego S2 (otwarta pokrywa) lub przełącznika krańcowego S1 i osiągnięcia ciśnienia ustawionego na przekaźniku ciśnienia 1S1 (pokrywa zamknięta).  Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany 1V5 zapobiega samoczynnemu otwarciu pokrywy lub jej opadaniu gdy znajduje się w położeniu górnym.

W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym zamontowano filtr ciśnieniowy 1Z1. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowy i filtr powietrza.

3. Instrukcja przygotowania do uruchomienia

3.1. Transport wewnątrz zakładu

Podstawowym środkiem transportu wewnątrz zakładu jest transport wózkiem widłowym o odpowiednim udźwigu z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

3.2. Przyłącze do sieci elektrycznej

Silniki elektryczne oraz elektromagnesy rozdzielaczy należy połączyć ze skrzynką elektryczną zgodnie z PN EN 60204-1 + AC oraz obowiązującymi przepisami BHP.

3.3.Wstępne uruchomienie

Po ustawieniu zasilacza należy napełnić zbiornik olejem. Zaleca się napełniać za pomocą agregatu napełniająco – filtrującego. Po napełnieniu należy wkręcić łącznik wraz z filtrem napowietrzającym (jeżeli jest taki dołączony). W ramach wstępnego uruchomienia należy ustalić kierunek obrotów wirnika silników elektrycznych. Wirniki powinny obracać się zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na obudowie. W czasie kontroli obrotów silniki można uruchamiać impulsowo

4. Instrukcja użytkowania

4.1. Podstawowe wymagania BHP

Nie dopuszcza się eksploatacji zasilacza bez uziemienia lub zerowania, z częściowo zdemontowanymi aparatami, bez filtra powietrza (jeżeli został przewidziany), a także w przypadku nieszczelności – wycieków oleju. Wszelkie regulacje i naprawy zasilacza może wykonywać pracownik znający zasady pracy urządzeń hydraulicznych i posiadający niezbędne kwalifikacje. Podczas eksploatacji należy przestrzegać wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN – EN 982.

UWAGA: Należy szczególnie uważać przy zamykaniu pokrywy, aby uniknąć przyciśnięcia rąk.

4.2. Instrukcja obsługi urządzenia

Obsługa urządzenia z wprowadzonymi ustawieniami przebiega następująco:

–        włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym umieszczonym na skrzynce elektrycznej (wyłącznik w pozycji 1)
–        załączyć sterowanie (STEROWANIE ZAŁĄCZ)
–        otwarcie pokrywy: nacisnąć jednocześnie zielony przycisk I i przycisk     na panelu sterowania,
–        zamknięcie pokrywy: nacisnąć jednocześnie zielony przycisk I i przycisk     na panelu sterowania,
–        załączenie grzałek elektrycznych: nacisnąć przycisk GRZANIE ZAŁĄCZ
–        ustawianie temperatury: termostaty TEMPERATURA WODY i TEMPERATURA ŻELU
–        załączenie mieszalnika skrobakowego (MIESZALNIK SKROBAKOWY ZAŁĄCZ) i regulacja jego obrotów (REGULACJA OBROTÓW MIESZALNIKA SKROBAKOWEGO)
–        załączenie mieszalnika talerzowego (MIESZALNIK TALERZOWY ZAŁĄCZ)