PRODUKTY
MENUMENU

Mieszalnik żywic

Mieszadło żywic jest urządzeniem z napędem elektrycznym i sterowaniem pneumato-elektrycznym służącym do próżniowego mieszania żelu.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– pokrywa z napędem
– zespół sterujący kierunkiem zasypu
– pompa próżniowa
– zespół podawania mieszanki z układem ważącym

Kategoria:

Opis

Zasada działania.

Napęd mieszadła przekazywany z silnika elektrycznego poprzez przekładnie walcową na sprzęgło które zostaje sprzęgnięte ze zbiornikiem. Przejazd pokrywy realizowany jest za pomocą mechanizmu śrubowego napędzanego motoreduktorem ślimakowym.

Działanie urządzenia można podzielić na kilka etapów:
I wjazd zbiornika
II zamknięcie pokrywy
III zasypanie zbiornika materiałem
IV wytworzenie próżni
V Proces mieszania
VI otwarcie zbiornika
VII wyjazd zbiornika

W zależności od technologii produkowanego elementu istnieje możliwość zmiany parametrów pracy urządzenia realizowanych podczas cyklu roboczego. Możliwe zmiany opisano w części elektrycznej.

Obsługa mieszalnika
Urządzenie zostało przygotowana do obsługi przez jedną osobę. Osoba której została powierzona obsługa mieszarki podczas pracy bezwzględnie powinna znajdować się poza obrysem maszyny. W trakcie procesu rozładunku, ustawiania oraz mocowania obsługa prasy może przebywać wewnątrz maszyny jednak musi zachować szczególną ostrożność podczas ruchów poszczególnych elementów. Każde rozpoczęcie ruchu sygnalizowane jest dźwiękiem. Podczas zamykania pokrywy na zbiorniku należy ustawić kątowo sprzęgło tak aby zabieraki znajdowały się na wprost otworów w sprzęgle zbiornika, do zmiany ustawienia kąta służy pokrętło umieszczone nad przekładnią, należy je wcisnąć a następnie przekręcić o żądany kąt. Obsługa podczas prac powinna pamiętać o używaniu podstawowych środków ochrony indywidualnej jak okulary i kaski zabezpieczające oczy i głowę przed odpryskami, które mogły by powstać w skutek wycieku żelu.

1.6.1 Konstrukcja nośna stalowa spawana

Konstrukcja nośna jest wykonana z kombinacji blach i profili połączonych w procesie spawania. Na konstrukcji umieszczono pozostałe elementy mechaniczne prasy takie jak ramie pokrywy, mechanizm podnoszenia. pompa próżniowa, szafa sterownicza.

1.6.2 Pokrywa z napędem

Pokrywa została wykonana ze stali poddana obróbce skrawaniem , do pokrywy poprzez ułożyskowany łącznik została zamontowana przekładnia walcowa z silnikiem elektrycznym, z przekładni napęd poprzez wał zostaje przeniesiony na sprzęgło, do przekładni został zamocowany także zespół umożliwiający ręczną zmianę położenia kątowego sprzęgła.

Do kryzy przyłączeniowej pokrywy została zamontowana przepustnica z napędem pneumatycznym mająca za zadanie odciąć dopływ składników i powietrza do zbiornika. Na rurze ssawnej został zamontowany filtr do którego wlotu zamontowano dwa wakuometry.

1.6.3 Mechanizm podnoszenia wraz z wieszakiem

Mechanizm podnoszenia składa się z prowadnic liniowych przymocowanych do konstrukcji urządzenia zaś łożyska liniowe zostały zamocowane do wieszaka pokrywy. Przesuw wieszaka realizowany jest za pomocą śruby trapezowej napędzanej poprzez sprzęgło z motoreduktora ślimakowego. Przejazd wieszaka regulowany jest poprzez odpowiednie usytuowanie krańcówek indukcyjnych.

1.6.4 Zespół podawania mieszanki z układem ważącym

Zespół podający składa się z komory zasypowej, podajnika ślimakowego oraz konstrukcji wsporczej. Konstrukcja wsporcza spoczywa na czterech tensometrach zamocowanych do podstawy. Wysyp z podajnika ślimakowego połączono z zaworem pokrywy przewodem harmonijkowym.

1. Układ pneumatyczny

Przeznaczenie .

Układ pneumatyczny przeznaczony jest do napędu i sterowania mieszarką, służącą do przygotowywania żelu. Zadaniem układu jest zasilanie siłowników urządzenia w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy.

Dane eksploatacyjne
A) Medium: powietrze
B) zalecany zakres temperatur: 273-313 K (10÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur: 278-343 K (5÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1 MPa
E) parametry elektryczne:
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Sterowanie

Sterowanie elektryczne mieszalnika do żywic składa się z szafy sterowniczej
zabudowanej na urządzeniu, elektrozaworów pneumatycznych i silników umieszczonych
na mieszalniku, układu ważenia zrealizowanego na czterech czujnikach tensometrycznych
oraz czujników krańcowych pokrywy i obecności próżni w zbiorniku
(czujnik analogowy).
Na szafie sterowniczej umieszczone zostały przyciski i przełączniki, a także
kontrolki sygnalizacyjne niezbędne do pracy (również przycisk wyłączenia awaryjnego
maszyny) oraz panel operatorski zintegrowany ze sterownikiem PLC. Z boku
szafy umieszczono wyłącznik główny zasilania oraz gniazdo trójfazowe 32A do podłączenia
agregatu grzewczego. Na szafie umieszczona została także kolumna sygnalizacyjna
akustyczno-optyczna.
Sterowanie mieszalnika umożliwia przygotowanie żywicy w zbiorniku wg parametrów
zadanych za pomocą panelu operatorskiego (waga zasypywanej mączki
oraz czasy dla poszczególnych faz mieszania). Nastawione parametry zostają zapamiętane
w sterowniku i nie ma potrzeby wpisywania ich za każdym razem. Proces
mieszania przebiega automatycznie, z wyjątkiem ostatniej fazy przygotowywania
mieszanki, kiedy konieczne jest (ze względów bezpieczeństwa) podniesienie
i opuszczenie pokrywy zbiornika przez operatora – faza dolewania utwardzacza.

ELEMENTY STEROWNICZE

-PRZYCISKI, PRZEŁĄCZNIKI, KONTROLKI
Znaczenie poszczególnych przełączników i kontrolek:
Q1 – „WYŁĄCZNIK GŁÓWNY” – główny wyłącznik zasilania szafy sterowniczej;
S1 – „WYŁĄCZENIE AWARYJNE” – przycisk bezpieczeństwa z zatrzaskiem, jego
naciśnięcie powoduje zadziałanie modułu bezpieczeństwa – kontynuacja pracy
możliwa jest dopiero po zresetowaniu modułu;
S2 – „GRZANIE” – przycisk umożliwiający załączenie/wyłączenie agregatu
grzewczego (załączenie powoduje podanie napięcia na gniazdo z boku szafy
sterowniczej, do którego wpięty jest agregat grzewczy);
S3 – „WIBRATOR” – przycisk umożliwiający załączenie/wyłączenie wibratora komory
zasypowej;
S4 – „PODAJNIK” – przycisk umożliwiający załączenie/wyłączenie podawania
mączki do zbiornika z prędkością ustawioną za pomocą panelu;
S5 – „PRÓŻNIA” – przycisk umożliwiający załączenie/wyłączenie próżni zbiornika,
gdy nie trwa praca automatyczna (załączyć próżnię można tylko wtedy, kiedy
pokrywa zbiornika znajduje się w dole);
S6 – „MIESZANIE” – przycisk umożliwiający załączenie/wyłączenie mieszadła
zbiornika, gdy nie trwa praca automatyczna (załączyć mieszanie można tylko
wtedy, kiedy pokrywa zbiornika znajduje się w dole);

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe:

– wysokość 2250 mm
– szerokość 2250 mm
– długość 4500 mm
– max temperatura wody: 90 oC
– max. skok pokrywy: 290 mm
– min. Wysokość pokrywy: 1100 mm
– Prędkość ruchu pokrywy: do 15 mm/s
– Maksymalna wartość próżni: -0,1 MPa
– Maksymalna siła zamknięcia 5 kN (500 kg)
– Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 80 dBA.
– Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym – instaluje zamawiający)
– Przyłącze powietrza: G ¼”
– Ciśnienie powietrza min. : 0,45 bar
– Ciśnienie powietrza max. 1 MPa
– Moc zainstalowana : 10 kW