PRODUKTY
MENUMENU

Podnośnik nożycowy hydrauliczny

Podnośnik nożycowy został wykonany w firmie BRYDEX-B ul. T. Kościuszki 161B 34-123 Chocznia. Urządzenie będzie zamontowane i użytkowane w firmie Śrubena Unia S.A ul. Grunwaldzka 5 34-300 Żywiec

Podnośnik jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym. Urządzenie służy do pionowego przemieszczania towarów i osób z poziomu 530 mm do poziomu 2600 mm.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– podnośnik nożycowy
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 63/10/4
– siłownik hydrauliczny BR CHT UK 16-100/63×660
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
– elektryczny zespół sterujący.

Istnieje możliwość wykonania podnośnika nożycowego na indywidualne życzenie klienta. 

Opis

Podnośnik nożycowy

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Podnośnik nożycowy został wykonany w firmie BRYDEX-B ul. T. Kościuszki 161B
34-123 Chocznia. Urządzenie będzie zamontowane i użytkowane w firmie Śrubena Unia S.A
ul. Grunwaldzka 5 34-300 Żywiec
Podnośnik jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym. Urządzenie służy do pionowego przemieszczania towarów i osób z poziomu 530 mm do poziomu 2600 mm.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– podnośnik nożycowy
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 63/10/4
– siłownik hydrauliczny BR CHT UK 16-100/63×660
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
– elektryczny zespół sterujący.

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy (podnoszenie i opuszczanie) podnośnika realizowany jest przy pomocy siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. Zasilanie siłownika odbywa się przez zasilacz hydrauliczny. Podnośnik zabezpieczony jest przed swobodnym opadaniem zaworem hamującym 2ZHB10/12 – Rys.4 (sposób regulacji opisany w karcie katalogowej dołączonej do DTR).

1.3. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
– wysokość po rozłożeniu 2600 mm (z barierkami ochronnymi 3600 mm)
– wysokość złożonego podnośnika 530 mm ( z barierkami ochronnymi 1630 mm)
– szerokość podnośnika 1000 mm ( z osłonami 1250 mm)
– długość 2130 mm ( z osłonami 2400 mm)
Ciśnienie nom. wynosi 11 MPa
Maksymalny udźwig 500 kg
Prędkość podnoszenia 0,12 m/s

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 63/10/4

2.1. Przeznaczenie.

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-63/10/4 przeznaczony jest do napędu i sterowania podnośnikiem. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłownika prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 16 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 63 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:4 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V