PRODUKTY
MENUMENU

Prasa do klejenia drewna PHBJ-2

Prasa hydrauliczna PHBJ-2 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali,
– siłowniki hydrauliczne: BR-CHT-KP 50-32-100, BR-CHT-KP 50-32-160 i BR-CHT-KP 50-32-290
– zasilacz hydrauliczny UHBJ – 160 / 12.5 / 5.5,
– przewody hydrauliczne łączące siłowniki z zasilaczem.

Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta.

Opis

Prasa hydrauliczna do drewna PHBJ-2

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa hydrauliczna PHBJ-2 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali,
– siłowniki hydrauliczne: BR-CHT-KP 50-32-100, BR-CHT-KP 50-32-160 i BR-CHT-KP 50-32-290
– zasilacz hydrauliczny UHBJ – 160 / 12.5 / 5.5,
– przewody hydrauliczne łączące siłowniki z zasilaczem.

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy prasy realizowany jest przy pomocy siłowników hydraulicznych dwustronnego działania. Do zasilania i sterowania podestem służy zasilacz hydrauliczny UHBJ-160/12.5/5.5.

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 160 / 12.5 / 5.5

2.1. Przeznaczenie.

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-160/12.5/5.5 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą PHBJ-2. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłownika prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy .

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 10 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 5.5 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V