PRODUKTY
MENUMENU

Prasa do odcinania odlewów PHBJ-65

Prasa PHBJ-65 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 200-186-500-W
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 200/56, 1.6 / 30, 1.1
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
– elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta.

Opis

Prasa hydrauliczna PHBJ-65

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa PHBJ-65 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 200-186-500-W
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 200/56, 1.6 / 30, 1.1
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
– elektryczny zespół sterujący

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy prasy realizowany jest przy pomocy siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. Zasilanie siłownika odbywa się przez pompę łopatkową oraz zawór zalewowy. Do sterowania prasą służy zasilacz hydrauliczny wyposażony w pompę zębatą o małej wydajności.
Działanie prasy można podzielić na dwa etapy:
ruch szybki (realizowany przy udziale zaworu zalewowego)
ruch wolny (przy wysokim ciśnieniu)

1.3. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
– wysokość 3200 mm
– szerokość 1800 mm
– głębokość 1350 mm
– wymiary płyt 1450 x 990 mm
– wysokość dolnej płyty 800 mm
– max skok roboczy 500 mm
– odległość pomiędzy płytami przy otwarciu prasy 900 mm
Prasa posiada możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 21 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 65 ton

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 200 / 56, 1.6/ 30, 1.1

2.1. Przeznaczenie.

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-200/56,1.6/30,1.1 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną PHBJ-65. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłownika prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 200 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 31.1 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompa P1 i silnik M1 znajdują się na płycie górnej prasy natomiast pompa P2 jest umieszczona wewnątrz zbiornika, zanurzona w oleju. Silnik elektryczny M2 przymocowany jest do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgło połączony z pompą P2.
Zespół pompy łopatkowej P1 jest odpowiedzialny za zasilanie siłownika prasy. Jest on zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 1V1. Zespół pompy zębatej P2 jest wykorzystywany do sterowania zaworami: zalewowym 1V9 oraz zwrotnym 1V5, jest on również zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 2V1.
Zawór zalewowy 1V9 ma za zadanie umożliwić napływanie oleju podczas szybkiego ruchu prasy oraz podczas otwierania prasy. W momencie minięcia przez płytę ruchomą czujnika położenia krańcowego, zawór zalewowy 1V9 zostaje zamknięty i zasilanie prasy odbywa się wyłącznie przez pompę P1.
Rozdzielacz suwakowy 1V2 służy do sterowania kierunkiem ruchu prasy. Podanie napięcia na elektromagnes A1 powoduje ruch prasy na dół, natomiast podanie napięcia na elektromagnes B1 powoduje ruch prasy do góry.
Rozdzielacz suwakowy 2V2 służy do otwierania zaworu zwrotnego 1V5. natomiast rozdzielacz 2V3 jest wykorzystywany do otwierania zaworu zalewowego 1V9. Rozdzielacz 2V4 spełnia role odciążenia układu sterowania.
Do regulacji prędkości ruchu szybkiego prasy służy jednokierunkowy regulator przepływu 1V10, natomiast ruch wolny prasy jest regulowany przy pomocy dwudrogowego regulatora przepływu 1V4. Oba te zawory umieszczone są na panelu kontrolnym.
Zawór przelewowy 1V11 jest wykorzystywany do regulacji ciśnienia pracy prasy i sterowany jest przy pomocy zaworu przelewowego sterowanego bezpośrednio 1V12 umieszczonego na panelu kontrolnym prasy.
W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylotach z obu pomp zamontowano filtry ciśnieniowe 1Z1, 2Z1. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowy 0Z3 i filtr powietrza 0Z4.

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe:
– wysokość 3200 mm
– szerokość 1800 mm
– głębokość 1350 mm
– wymiary płyt 1450 x 990 mm
– wysokość dolnej płyty 800 mm
– max skok roboczy 500 mm
– odległość pomiędzy płytami przy otwarciu prasy 900 mm
Prasa posiada możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.

Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 21 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 65 ton

A) Ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 200 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 31.1 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V