PRODUKTY
MENUMENU

Prasa do pakowania wiórków / podłoża dla gryzoni

Prasa do pakowania wiórków /sianka PHBJ-2 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowanie elektrycznym służącym do prasowania i pakowania podłoża karmy dla gryzoni  do worków foliowych o wymiarach  przykładowe wymiary:  10L-38cmx 11cmx 11cm,  14-16L-40cmx 11cmx 11cm, 20-22L-30cmx 21cmx 10cm,   33L-40cmx 33cmx 10cm,  330g-31cmx 28cmx 10cm.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

–        konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali

–        kołnierzowe siłowniki hydrauliczne

–        zasilacz hydrauliczny UHBJ 160 / 40 / 7.5

–        przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem

–        elektryczny zespół sterujący

Opis

Urządzenie do pakowania wiórków dla zwierząt pracuje w dwóch trybach: ręcznym i automatycznym. W trybie ręcznym sterowanie odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych na skrzynce elektrycznej (rys. 1), natomiast w trybie automatycznym obsługa ogranicza się jedynie do naciśnięcia przycisku START umieszczonego na obudowie urządzenia.

W celu uruchomienia urządzenia w trybie automatycznym należy:

–        włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym

–        załączyć pompę

–        załączyć sterowanie

–        wybrać tryb pracy

–        po załadowaniu komory zasypowej i domknięciu klapy nacisnąć przycisk START maszyna wykona zaprogramowany cykl pracy i wróci do położenia początkowego.

Dane Techniczne

 Dane eksploatacyjne

A)    ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)

–        lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt

–        dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt

–        wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140

–        temperatura krzepnięcia w : -38 ºC

–        temperatura zapłonu: 190 ºC

–        punkt anilinowy: 90

B)    zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)

C)    dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)

D)    maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 12 MPa

E)     pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3

F)     parametry elektryczne:

–        napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,

–        moc zainstalowana:4kW do 7,5 kW

–        napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie zmienne 220 V