PRODUKTY
MENUMENU

Prasa do pakowania proszków

Prasa do proszków / Prasa hydrauliczna do proszków

Kategoria:

Opis

1.1. Ogólna charakterystyka Prasy do proszków PHP200.

Prasa hydrauliczna PHP200  jest urządzeniem z napędem hydraulicznysterowaniem elektrycznym służącym do prasowania proszków .

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

 • konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
 • siłowniki hydrauliczne
 • zasilacz hydrauliczny 2
 • przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
 • elektryczny zespół sterujący.
 • Urządzenie dozujące

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy prasy realizowany jest za pomocą siłowników hydraulicznych dwustronnego działania. Zasilanie siłowników odbywa się przez zasilacz hydrauliczny wyposażony w dwa zespoły pompowe: niskiego i wysokiego ciśnienia.

Działanie prasy można ustawiać z pulpitu mając do wyboru:

 1. Sterowanie ręczne
 2. Prasowanie bez otworów
 3. Prasowanie z otworami
 4. Paca z dozownikiem
 5. Paca bez dozownika

Istnieje możliwość zmiany parametrów pracy prasy realizowanych podczas cyklu roboczego. Zmianie podlegają: wartość ciśnienia prasowania (próg górny i dolny)

1.3. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe prasy wraz z osprzętem:

 • wysokość: 2 690 mm
 • szerokość: 2 500 mm
 • głębokość: 2 900 mm
 • max skok roboczy: 210 mm
 • waga: 3 000 kg

Prasa posiada możliwość wykonywania wszystkich ruchów: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 40 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 2000 kN (200 Ton)
Wymiary gabarytowe zasilacza:

 • wysokość: 1700 mm
 • szerokość: 600 mm
 • długość: 1200 mm
 • waga: 300 kg

1.4. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną do prasowania proszków. Zadaniem agregatu hydraulicznego jest zasilanie siłownika prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy

 

Opis budowy i działania Prasy do prasowania proszków PHP200

Większość elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.

Zespół pompy zębatej  jest odpowiedzialny za wstępny dojazd płyty tzw. ruch szybki. Jest on zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego  sterowanego elektromagnesem . Zawór ten umożliwia również bezciśnieniowe uruchomienie pompy. W momencie minięcia przez płytę dolną czujnika położenia krańcowego , zostaje uruchomiony drugi zespół pompowy , który jest odpowiedzialny za tzw. wolny dojazd i dobicie. W momencie osiągnięcia górnego progu ciśnienia prasowania, mierzonego przez przetwornik ciśnienia , układ sterujący utrzymuje ciśnienie w ustawionym zakresie sterując zaworem proporcjonalnym przelewowym  przy pomocy elektromagnesu .

Rozdzielacz nabojowy  umożliwia spadek ciśnienia w układzie siłownika do
wartości 0. W celu jego otwarcia należy podać napięcie na elektromagnes .

Rozdzielacz suwakowy  służy do zmiany kierunku ruchu prasy. Przez podanie napięcia na elektromagnes a realizowane jest zamykanie prasy, natomiast podanie napięcia na elektromagnes  powoduje otwarcie prasy.

W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylotach z obu pomp zamontowano filtry ciśnieniowe . Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowo-napowietrzający .

Rozdzielacz umieszczony na bloku zaworowym odpowiada za ruch siłownika  który służy do przemieszczania klina matrycy. W celu zabezpieczenia go przed niekontrolowanym przemieszczeniem zastosowano zawór zwrotny bliźniaczy . Pozycję skrajną tylną kontroluje krańcówka , zaś pozycja klina w matrycy kontroluje krańcówka KR oraz jednocześnie przetwornik ciśnienia .

Rozdzielacz  służy do sterowania ruchem siłowników a zawór  kontroluje ciśnienie w gałęzi zasilania siłowników od strony dławika, co jest istotne podczas prasowania próbek z otworami – założone kołki. Zawór  umożliwia zassanie oleju ze zbiornika podczas przepychania siłowników kołkami przez matrycę. Zawór  umożliwia regulację prędkości siłowników.

Rozdzielacz  służy do sterowania przejazdem siłownika  umożliwiającego wjazd i wyjazd dozownika do prasy. Zawór V2 służy do regulacji prędkości ruchu tego siłownika.

1.5. Wstępne uruchomienie Prasy do proszków PHP 200.

Po ustawieniu zasilacza należy napełnić zbiornik olejem. Zaleca się napełniać za pomocą agregatu napełniająco – filtrującego. Po napełnieniu należy wkręcić łącznik wraz z filtrem napowietrzającym (jeżeli jest taki dołączony). W ramach wstępnego uruchomienia należy ustalić kierunek obrotów wirnika silników elektrycznych. Wirniki powinny obracać się zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na obudowie. W czasie kontroli obrotów silniki można uruchamiać impulsowo.

1.6. Obsługa Prasy hydraulicznej do prasowania proszków
Przed pierwszym uruchomieniem prasy do proszków , oraz przy każdej zmianie parametrów procesu  należy dokonać koniecznych ustawień. Obsługa urządzenia z wprowadzonymi ustawieniami przebiega następująco:

 • włączyć zasilanie – WYŁĄCZNIK GŁÓWNY w pozycji 1,
 • załączyć zasilacz hydrauliczny – HYDRAULIKA START,
 • nacisnąć przycisk GÓRA lub DÓŁ (prędkość płyty zależy od wybranego trybu RUCH SZYBKI lub RUCH WOLNY),
 • prasa wykona zaprogramowany cykl pracy i wróci do położenia początkowego,
 • czerwony przycisk STOP na panelu sterowania służy do awaryjnego zatrzymania prasy,
Rys.1 Widok urządzenia z przodu.

 

Rys.2 Zasilacz hydrauliczny

 

Rys. 3 Skrzynka elektryczna

 

1.7. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)

– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt

– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt

– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140

– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC

– temperatura zapłonu: 190 ºC

– punkt anilinowy: 90

B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)

C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)

D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 40 MPa

E) pojemność nominalna zbiornika: 200 dm3

F) parametry elektryczne:

– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,

– moc zainstalowana: 7 kW

napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe prasy wraz z osprzętem:

 • wysokość: 2 690 mm
 • szerokość: 2 500 mm
 • głębokość: 2 900 mm
 • max skok roboczy: 210 mm
 • waga: 3 000 kg

Prasa posiada możliwość wykonywania wszystkich ruchów: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.

Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa

Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 40 MPa

Maksymalna siła zamknięcia 2000 kN (200 Ton)

Wymiary gabarytowe zasilacza:

 • wysokość: 1700 mm
 • szerokość: 600 mm
 • długość: 1200 mm
 • waga: 300 kg