PRODUKTY
MENUMENU

Prasa do skór PHBJ 10

Prasa hydrauliczna PHBJ-10 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem Ręczno – elektrycznym służącym do wycinania elementów skórzanych przy użyciu form stalowych.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– Rama nośna stalowa spawana
– Konstrukcja prasy
– siłownik hydrauliczny BRB CHT KP 21-80/50-200w
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 40/5/2,2
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłowniami
– elektryczny zespół sterujący.

 Istnieje możliwość wykonania pras na specjalne życzenie klienta.

Opis

 1. Przeznaczenie
  Prasa przeznaczona jest do wycinania elementów skórzanych przy użyciu form stalowych. Zabrania się używania prasy do celów innych niż wycinanie, a w szczególności przetłaczania, tłoczenia, wyciskania  i wtłaczania elementów do i z zespołów.

 1. Obsługa prasy
  Prasa została przygotowana do obsługi przez jedną osobę. Osoba której została powierzona obsługa prasy podczas wycinania bezwzględnie powinna przestrzegać zasad BHP dla stanowiska. Obsługa podczas prac powinna pamiętać o używaniu podstawowych środków ochrony indywidualnej jak okulary i kaski zabezpieczające oczy i głowę przed odpryskami, które mogły by powstać w skutek pęknięcia wadliwego narzędzia.

 1. Opis elementów składowych prasy.
  Rama nośna stalowa spawana
  Rama nośna  jest wykonana z kombinacji blach, profili połączonych w procesie spawania. Na konstrukcji umieszczono pozostałe elementy mechaniczne prasy.

Konstrukcja prasy
Konstrukcja prasy jest kombinacją blach i ceowników połączonych ze sobą w procesie spawania.  Konstrukcja została połączona z ramą nośną. Do konstrukcji został przymocowany siłownik hydrauliczny, do którego została zamocowana płyta ruchoma prasy.

Zasilacz hydrauliczny – Typ zasilacza UHBJ 40/5/2,2

Przeznaczenie
Zasilacz hydraulicznyUHBJ 40/5/2,2 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną typ PHBJ-10, służącą do wycinania elementów skórzanych . Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

Dane eksploatacyjne
ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)

– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90

– zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
– dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
– maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 27 MPa
– pojemność nominalna zbiornika: 40 dm3
– parametry elektryczne:

– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 2,2 kW
– napięcie sterowania: napięcie stałe 24 V

Dane Techniczne

Wymiary urządzenia:
– wysokość: 1550 mm
– szerokość: 1350 mm
– długość: 950 mm
– Max. nacisk siłownika głównego 100 kN
– max skok roboczy siłownika głównego: 200 mm

Prędkość ruchu siłownika głównego w dół: 20 mm/s
Prędkość ruchu siłownika głównego w górę: 33 mm/s
Maksymalna wartość ciśnienia wynosi 19,5 MPa
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 80 dBA.
Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym)
Moc zainstalowana : 2,5 kW