PRODUKTY
MENUMENU

Prasa hydrauliczna do prasowania próbek

Zestaw do wielokrotnego kątowego kanałowego prasowania  typ: PHBJ-4

Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa umożliwia wielokrotne prasowanie próbek pod kątem 30o , 45o i 90o. Prasę wyposażono w mikroprocesorowy system sterowania i kontroli pracy. W każdym cyklu następuje odkształcenie plastyczne badanej próbki, pozwalające na zmianę mikrostruktury i własności mechanicznych materiału.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:-        konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali-        zestaw 3 matryc 30o,45o i 90o

–        siłownik hydrauliczny BR CHT KP 25-200-160-150w

–        zasilacz hydrauliczny UHBJ-100/6.3,1.6/4,1.5

–        przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami

–        elektryczny zespół sterujący

Opis

Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.

Przeciskanie materiału przez matrycę zapewnia siłownik 1A1, który sterowany jest za pomocą rozdzielacza sterowanego elektrycznie 1V4.

W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym zamontowane zostały filtry ciśnieniowe 1F1, 2F1. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowy 0Z3.

Załączenie urządzenia i obsługa odbywa się za pomocą przełączników usytuowanych na ściance szafy elektrycznej.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

  1. WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ustawić w pozycji 1
  2. Zamknąć osłonę i załączyć zamek bezpieczeństwa
  3. Wcisnąć przycisk STEROWANIE ZAŁĄCZ
  4. Wcisnąć przycisk POMPA 1P1 START
  5. Ruchy nastawcze siłownika prasy można wykonywać z większą prędkością po wciśnięciu przycisków POMPA 2P1 START a następnie przycisku RUCH SZYBKI (ruch szybki uzyskujemy trzymając przycisk RUCH SZYBKI i jednocześnie naciskając przycisk RUCH W GÓRĘ lub RUCH W DÓŁ)

Dane Techniczne

Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe konstrukcji mechanicznej:

–     wysokość 16850 mm

–     szerokość 430 mm

–     długość 590 mm

Wymiary gabarytowe zasilacza hydraulicznego:

–     wysokość 1600 mm

–     szerokość 470 mm

–     długość 1030 mm

Maksymalna wartość ciśnienia w układzie wynosi 25 MPa

Maksymalna siła przeciskania: 800 kN

Katalog

Video