PRODUKTY
MENUMENU

Prasa hydrauliczna kolumnowa do tworzyw sztucznych PHBJ-70

Prasa PHBJ-70 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– 2 płyty grzejne z grzałkami Ø14×450 – 4 szt./płytę
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 32-180-140-600-w
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/32,10/7.5,2.2
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
– elektryczny zespół sterujący.

 Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta.

Opis

Prasa hydrauliczna PHBJ-70

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa PHBJ-70 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– 2 płyty grzejne z grzałkami Ø14×450 – 4 szt./płytę
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 32-180-140-600-w
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/32,10/7.5,2.2
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
– elektryczny zespół sterujący.

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy prasy realizowany jest przy pomocy siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. Zasilanie siłownika odbywa się przez zasilacz hydrauliczny wyposażony w dwa zespoły pompowe: niskiego i wysokiego ciśnienia.
Działanie prasy można podzielić na kilka etapów:
I szybki ruch (niskie ciśnienie)
II wolny dojazd (wysokie ciśnienie)
III odgazowanie
IV dobicie ciśnienia
V otwarcie ruch powolny
VI otwarcie ruch szybki
W zależności od technologii wytwarzania wulkanizowanego elementu istnieje możliwość zmiany parametrów pracy prasy realizowanych podczas cyklu roboczego. Zmianie podlegają: wartość ciśnienia prasowania (próg górny i dolny), ilość odgazowań oraz czas ich trwania, moment przejścia z ruchu szybkiego na wolny (wysokość czujnika krańcowego KL1).

1.3. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
– wysokość 2845 mm
– szerokość 875 mm
– głębokość 740 mm
– max. skok roboczy 600 mm
– odległość pomiędzy płytami przy otwarciu prasy 584 mm
Prasa posiada możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 27 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 70 ton
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 160/32,10/7.5,2.2

2.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-160/32,10/7.5,2.2 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną PHBJ-70. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłownika prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 27 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:9.7 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

2.3. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.
Zespół pompy zębatej P1 jest odpowiedzialny za wstępny dojazd płyty tzw. ruch szybki (niskie ciśnienie). Jest on zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego z odciążeniem 0V1 sterowanego elektromagnesem E1. W celu podania do układu ciśnienia należy podać napięcie na cewkę elektromagnesu E1. Wartość niskiego ciśnienia regulowana jest za pomocą pokrętła zaworu 0V1. Obrót pokrętła w prawą stronę powoduje dokręcenie sprężyny zaworu i wzrost ciśnienia. Obrót pokrętła zaworu w lewo powoduje spadek ciśnienia. Pomiar ciśnienia możliwy jest po wpięciu przewodu z manometrem do odpowiedniego przyłącza manometru („minimes”).
Podanie napięcia na cewkę elektromagnesu E5a rozdzielacza 0V5 powoduje wysuwanie tłoczyska siłownika 0A i ruch płyty prasy w dół. W momencie minięcia przez płytę czujnika położenia krańcowego KL1 (Rys. 3), zostaje uruchomiony drugi zespół pompowy P2 – M2, który jest odpowiedzialny za tzw. wolny dojazd i dobicie (wysokie ciśnienie). Jednocześnie należy podać napięcie na cewkę elektromagnesu E4 zaworu 0V4. W momencie osiągnięcia górnego progu ciśnienia prasowania, mierzonego przez przetwornik ciśnienia 0Z6, układ sterujący utrzymuje ciśnienie w ustawionym zakresie otwierając i zamykając zawór 0V9 przy pomocy elektromagnesu E9. Wysokie ciśnienie regulowane jest za pomocą zaworu 0V4. Obrót pokrętła w prawą stronę powoduje dokręcenie sprężyny zaworu i wzrost ciśnienia. Obrót pokrętła zaworu w lewo powoduje spadek ciśnienia. Pomiar ciśnienia możliwy jest po wpięciu przewodu z manometrem do odpowiedniego przyłącza manometru („minimes”).
Rozdzielacz nabojowy 0V9 umożliwia spadek ciśnienia w układzie siłownika do wartości 0 i służy do procesu odgazowania podczas wulkanizacji. W celu jego otwarcia należy podać napięcie na elektromagnes E9.
Podanie napięcia na elektromagnes E5b rozdzielacza 0V5 powoduje otwarcie prasy. Jednocześnie otwarty zostaje zawór zwrotny 0V7, umożliwiający szybszy odpływ oleju do zbiornika. W celu zabezpieczenia siłownika przed opadaniem zastosowano w układzie „zamek hydrauliczny” (zawór zwrotny bliźniaczy sterowany 0V6).
W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylotach z obu pomp zamontowano filtry ciśnieniowe 0Z4, 0Z5. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowo-napowietrzający.

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe:
– F-wysokość 2845 mm
– D-szerokość 875 mm
– E-głębokość 740 mm
– H-max. skok roboczy 600 mm
– C-odległość pomiędzy płytami przy otwarciu prasy 584 mmPrasa posiada
możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 27 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 70 ton
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBAA) Ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach
(zgodnie z PN-91/C-96057/04)
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 27 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:9.7 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

 Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta. 

Siła zamknięcia prasyWymiary powierzchni stołów roboczychSkok roboczy siłownika
Od 20 T do 600 T
(200 kN) (6000kN)
Od 400mm.x 400mm
Do 1500mmx3200mm
Od 100mm Do 2500mm