PRODUKTY
MENUMENU

Prasa hydrauliczna kolumnowa z grzaniem elektrycznym PHBJ 115

Prasa PHBJ-115 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– płyty grzejne:
• patronowy element grzejny GP-Ø10×475–800W/230V-A-O-Lk 750 – 6 szt. na płytę grzejną
• czujnik temperatury TOPE 366-260-4-Ws-Pt100-B-2-0,75m – 1 szt. na płytę grzejną
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 25-250-160-405
• czujnik położenia TMI 0450 002 423 101
• magnes Z-TMI-P02
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/40,16 / 7.5, 4
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
– elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta. 

Opis

Prasa hydrauliczna PHBJ-115

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa PHBJ-115 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– płyty grzejne:
• patronowy element grzejny GP-Ø10×475–800W/230V-A-O-Lk 750 – 6 szt. na płytę grzejną
• czujnik temperatury TOPE 366-260-4-Ws-Pt100-B-2-0,75m – 1 szt. na płytę grzejną
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 25-250-160-405
• czujnik położenia TMI 0450 002 423 101
• magnes Z-TMI-P02
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/40,16 / 7.5, 4
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
– elektryczny zespół sterujący

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy prasy realizowany jest przy pomocy siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. Zasilanie siłownika odbywa się przez zasilacz hydrauliczny wyposażony w dwa zespoły pompowe: niskiego i wysokiego ciśnienia.
Działanie prasy można podzielić na kilka etapów:
I szybki ruch (niskie ciśnienie)
II wolny dojazd (wysokie ciśnienie)
III odgazowanie
IV dobicie ciśnienia
V otwarcie ruch powolny
VI otwarcie ruch szybki
W zależności od technologii wytwarzania wulkanizowanego elementu istnieje możliwość zmiany parametrów pracy prasy realizowanych podczas cyklu roboczego. Zmianie podlegają: wartość ciśnienia prasowania (próg górny i dolny), ilość odgazowań oraz czas ich trwania, moment przejścia z ruchu szybkiego na wolny (wysokość czujnika krańcowego KL1) oraz temperatura wulkanizacji.

1.3. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
– wysokość 1806 mm
– szerokość 810mm
– głębokość 500 mm
– max skok roboczy 405 mm
– odległość pomiędzy płytami grzejnymi przy otwarciu prasy 400 mm
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 24 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 115 ton
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 160/40,16/7.5,4

2.1. Przeznaczenie.

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-160/40,16/7.5,4 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną PHBJ-115. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłownika prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 24 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 11.5 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

2.3. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.
Zespół pompy zębatej P1 jest odpowiedzialny za wstępny dojazd płyty tzw. ruch szybki. Jest on zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 0V1 sterowanego elektromagnesem E1. Zawór ten umożliwia również bezciśnieniowe uruchomienie pompy. Drugi zespół pompowy P2 – M2, który jest odpowiedzialny za tzw. wolny dojazd i dobicie, zostaje załączony po wysunięciu siłownika na określoną w programie odległość mierzoną przez czujnik położenia. W momencie osiągnięcia górnego progu ciśnienia prasowania, mierzonego przez przetwornik ciśnienia 0Z6, układ sterujący utrzymuje ciśnienie w ustawionym zakresie.
Rozdzielacz nabojowy 0V9 umożliwia spadek ciśnienia w układzie siłownika do wartości 0 i służy do procesu odgazowania podczas wulkanizacji. W celu jego otwarcia należy podać napięcie na elektromagnes E9.
Rozdzielacz suwakowy 0V5 służy do zmiany kierunku ruchu prasy. Przez podanie napięcia na elektromagnes E5a realizowany jest ruch prasy do góry, natomiast podanie napięcia na elektromagnes E5b powoduje otwarcie prasy.
W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylotach z obu pomp zamontowano filtry ciśnieniowe 0Z4, 0Z5. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowy i filtr powietrza. Załączenie urządzenia odbywa się przy pomocy wyłącznika głównego usytuowanego na ściance szafy elektrycznej.

Dla ułatwienia obsługi maszyny na Rys. 2, 3 pokazano rozmieszczenie jej najważniejszych podzespołów. Na rysunkach tych elementy ponumerowano zgodnie z Tabelą 1 (kolumna 1).

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe:

– F-wysokość 1806 mm
– D-szerokość 810mm
– E-głębokość 500 mm
– H-max skok roboczy 405 mm
– C-odległość pomiędzy płytami grzejnymi przy otwarciu prasy 400 mm
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 24 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 115 ton
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA

Dane eksploatacyjne:

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 24 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 11.5 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

 Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta. 

Siła zamknięcia prasyWymiary powierzchni stołów roboczychSkok roboczy siłownika
Od 20 T do 600 T
(200 kN) (6000kN)
Od 400mm.x 400mm
Do 1500mmx3200mm
Od 100mm Do 2500mm