PRODUKTY
MENUMENU

Prasa hydrauliczna kolumnowa do wulkanizacji

Prasa PHBJ-200 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 30-300-160-400-w
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/52,16/7.5,5.5
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
– elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta.

Opis

1. Prasa hydrauliczna PHBJ-200

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa PHBJ-200 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 30-300-160-400-w
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/52,16/7.5,5.5
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikiem
– elektryczny zespół sterujący.

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy prasy realizowany jest przy pomocy siłownika hydraulicznego dwustronnego działania. Zasilanie siłownika odbywa się przez zasilacz hydrauliczny wyposażony w dwa zespoły pompowe: niskiego i wysokiego ciśnienia.
Działanie prasy można podzielić na kilka etapów:
I szybki ruch (niskie ciśnienie)
II wolny dojazd (wysokie ciśnienie)
III otwarcie ruch powolny
IV otwarcie ruch szybki

1.3. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
– wysokość 2350 mm
– szerokość 840 mm
– głębokość 610 mm
-max. skok roboczy 400 mm
– odległość pomiędzy płytą dolną a tłoczyskiem siłownika 400 mm
– wymiary stołu roboczego: 500 x 500 mm
Prasa posiada możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Wartość wysokiego ciśnienia wynosi 28,5 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 200 ton
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 160/52,16/7.5,5.5

2.1. Przeznaczenie .

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-160/52,16/7.5,5.5 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną PHBJ-200. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłownika prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 28,5 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:13 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

 2.3. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.
Zespół pompy zębatej P1 jest odpowiedzialny za wstępny dojazd tłoczyska siłownika 0A tzw. ruch szybki (niskie ciśnienie). Pompa odciążana jest za pomocą rozdzielacza 0V2. W celu podania do układu ciśnienia należy podać napięcie na cewkę elektromagnesu tego rozdzielacza. Pompa niskiego ciśnienia zabezpieczona jest przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 0V1. Pomiar ciśnienia możliwy jest po wpięciu przewodu z manometrem do przyłącza MP1 manometru („minimes”).
Zespół pompy zębatej P2 jest odpowiedzialny za wolny dojazd tłoczyska przy wysokim ciśnieniu. Pompa odciążana jest za pomocą rozdzielacza 0V5. W celu podania do układu ciśnienia należy podać napięcie na cewkę elektromagnesu tego rozdzielacza. Pompa wysokiego ciśnienia zabezpieczona jest przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 0V5. Pomiar ciśnienia możliwy jest po wpięciu przewodu z manometrem do przyłącza MP2 manometru.
Podanie napięcia na cewkę elektromagnesu E8a rozdzielacza 0V8 powoduje wysuwanie tłoczyska siłownika 0A. W momencie osiągnięcia progu ciśnienia ustawionego na przekaźniku ciśnienia 0Z6, zostaje uruchomiony drugi zespół pompowy P2 – M2, który jest odpowiedzialny za tzw. wolny dojazd (wysokie ciśnienie). Ciśnienie regulowane jest za pomocą zaworu 0V7. Obrót pokrętła w prawą stronę powoduje dokręcenie sprężyny zaworu i wzrost ciśnienia. Obrót pokrętła zaworu w lewo powoduje spadek ciśnienia. Pomiar ciśnienia możliwy jest po wpięciu przewodu z manometrem do przyłącza MP3 manometru. Zawór 0V9 (zawór hamujący) zapobiega gwałtownemu opadaniu tłoczyska siłownika.
Podanie napięcia na elektromagnes E8b rozdzielacza 0V8 powoduje ruch tłoczyska siłownika w górę (wsuwanie tłoczyska).
W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylotach z obu pomp zamontowano filtry ciśnieniowe 0Z4, 0Z5. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowo-napowietrzający 0Z3.

3. Instrukcja przygotowania do uruchomienia.

3.1. Transport wewnątrz zakładu.
Podstawowym środkiem transportu wewnątrz zakładu jest transport wózkiem widłowym o odpowiednim udźwigu z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

3.2. Odkonserwowanie.
Przed uruchomieniem należy usunąć środek konserwujący z powierzchni zewnętrznych. Należy zwrócić uwagę, aby nie zanieczyścić wnętrza układu hydraulicznego.

3.3. Przyłącze do sieci elektrycznej.
Silniki elektryczne oraz elektromagnesy rozdzielaczy należy połączyć ze skrzynką elektryczną zgodnie z PN EN 60204-1 + AC oraz obowiązującymi przepisami BHP.

3.4. Wstępne uruchomienie.
Po ustawieniu zasilacza należy napełnić zbiornik olejem. Zaleca się napełniać za pomocą agregatu napełniająco – filtrującego. Po napełnieniu należy wkręcić łącznik wraz z filtrem napowietrzającym (jeżeli jest taki dołączony). W ramach wstępnego uruchomienia należy ustalić kierunek obrotów wirnika silników elektrycznych. Wirniki powinny obracać się zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na obudowie. W czasie kontroli obrotów silniki można uruchamiać impulsowo.

4. Instrukcja użytkowania.

4.1. Obsługa urządzenia

Obsługa urządzenia przebiega następująco:
– włączyć zasilanie wyłącznikiem głównym umieszczonym na prawej ściance skrzynki elektrycznej,
– załączyć sterowanie POMPA START,
– ustawić kierunek ruchu tłoczyska siłownika góra-dół przyciskiem na panelu sterowniczym prasy
– zamknąć osłonę prasy (pracę przy otwartej osłonie uniemożliwiają wyłączniki krańcowe)
– nacisnąć jednocześnie dwa przyciski START I i START II,
– czerwony przycisk STOP na panelu sterowania służy do awaryjnego zatrzymania prasy

4.2. Eksploatacja.

Podczas eksploatacji należy zwracać szczególną uwagę na czystość oleju i jego właściwy poziom. W związku z tym należy dbać o terminowe i staranne wykonywanie następujących czynności obsługowych:

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe:
– F-wysokość 2350 mm
– D-szerokość 840 mm
– E-głębokość 610 mm
– H-max. skok roboczy 400 mm
– C-odległość pomiędzy płytą dolną a tłoczyskiem siłownika 400 mm
– B,A-wymiary stołu roboczego: 500 x 500 mmPrasa posiada możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi 2 MPa
Wartość wysokiego ciśnienia wynosi 28,5 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 200 ton
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBAA) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 28,5 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:13 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V
 

Istnieje możliwość wykonania Pras Hydraulicznych na życzenie klienta.

Siła zamknięcia prasyWymiary powierzchni stołów roboczychSkok roboczy siłownika
Od 20 T do 600 T
(200 kN) (6000kN)
Od 400mm.x 400mm
Do 1500mmx3200mm
Od 100mm Do 2500mm