PRODUKTY
MENUMENU

Prasa hydrauliczna pozioma PHBJ-40 ze stali

Prasa PHBJ-40 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do ciśnieniowego formowania izolatorów linowych kompozytowych z silikonu LSR

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 25-63/36-250 w
– siłowniki hydrauliczne BR-CHT-KP 25-110/70-1000 z
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/45,6.5/5.5, 3
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
– elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta.

Opis

Prasa hydrauliczna PHBJ-40

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa PHBJ-40 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do ciśnieniowego formowania izolatorów linowych kompozytowych z silikonu LSR
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 25-63/36-250 w
– siłowniki hydrauliczne BR-CHT-KP 25-110/70-1000 z
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/45,6.5/5.5, 3
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
– elektryczny zespół sterujący

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy prasy realizowany jest przy pomocy siłowników hydraulicznych dwustronnego działania. Zasilanie siłowników odbywa się przez zasilacz hydrauliczny wyposażony w dwa zespoły pompowe: niskiego i wysokiego ciśnienia.
Działanie prasy można podzielić na kilka etapów:
I szybki ruch (niskie ciśnienie)
II wolny dojazd (wysokie ciśnienie)
III otwarcie ruch powolny
IV otwarcie ruch szybki

1.3. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
– wysokość 2120 mm
– szerokość 1100 mm
– długość 3750 mm
– wymiary płyt grzejnych prasy: 1000×440 mm
– ilość grzałek w płycie grzejnej: 15 x 600 W
– uzyskana temperatura płyt: 200 oC
– max. skok roboczy siłowników docisku płyt: 1000 mm
– odległość pomiędzy płytami przy otwarciu prasy: 964 mm
Maksymalna wartość ciśnienia w układzie wynosi 21 MPa
Maksymalna siła zamknięcia 40 ton
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 83 dBA

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 160/45,6.5/5.5,3

2.1. Przeznaczenie.

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-160/45,6.5/5.5,3 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną PHBJ-40, służącą do ciśnieniowego formowania izolatorów. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 21 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:8.5 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

2.3. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.
Etap I, czyli ruch szybki prasy realizowany jest po podaniu napięcia na cewki B1 i B2 rozdzielaczy 1V1 i 2V1 i załączeniu zespołu pomp P1 i P2. Pompy są zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów przelewowych 0V1 i 0V3. Dodatkowo do układu wpięte są rozdzielacze 0V2 i 0V3, które podczas ruchu jałowego pomp zapewniają swobodny przepływ cieczy do zbiornika. Ciecz robocza pod ciśnieniem będzie podawana do układu, jeżeli zostanie podane napięcie na cewki A1 i A2 tych rozdzielaczy.
Jeżeli tłoczyska siłowników 1A1 i 1A2 wysuną się na określona w programie sterującym odległość mierzoną za pomocą czujnika przemieszczenia liniowego 1S, wówczas następuje Etap II, czyli odłączenie napięcia z cewki A1 rozdzielacza 1V1 i wyłączenie pompy P2. Następuje wolny dojazd płyt prasy na wysokim ciśnieniu. Kontrola ciśnienia wykonywana jest za pomocą przekaźnika ciśnienia 2S.
Etap III, czyli wolne rozsunięcie płyt prasy, nastąpi po podaniu napięcia na cewkę A2 rozdzielacza 2V1. Po wsunięciu tłoczysk siłowników na określoną odległość następuje Etap IV, czyli szybkie rozsunięcie płyt. Załączona zostaje pompa P2 i następuje podanie napięcie na cewki A1 rozdzielacza 0V4 i B1 rozdzielacza 1V1.
Siłownik 3A służy do dosuwania pistoletu podającego silikon do formy prasy . W gałęzi układu siłownika 3A ciśnienie jest zredukowane za pomocą zaworu redukcyjnego 3V1 do 150 bar. Pomiar ciśnienia siłownika zapewnia przekaźnik ciśnienia 3S, natomiast przemieszczenie tłoczyska mierzone jest za pomocą przetwornika liniowego 4S.
W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylocie z pompy P2 zamontowano filtr ciśnieniowy 0Z5. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowo-napowietrzający.
Załączenie urządzenia i obsługa odbywa się za pomocą przełączników usytuowanych na ściance szafy elektrycznej. Sposób obsługi urządzenia został dokładnie opisany w części elektrycznej DTR.

 

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe:
– wysokość 2660 mm
– szerokość 2500 mm
– długość 4000 mm
– wymiary płyt grzejnych prasy: 1000 x 800 mm
– ilość grzałek w płycie grzejnej: 18 x 750 W
– uzyskana temperatura płyt: 200 oC
– max. skok roboczy siłowników docisku płyt: 1000 mm
– odległość pomiędzy płytami przy otwarciu prasy: 1228 mm

Siłownik główny ma możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
– Wartość niskiego ciśnienia wynosi max.5 Mpa
– Prędkość ruchu szybkiego siłownika głównego: do 40 mm/s
– Prędkość ruchu wolnego siłownika głównego: 5,6 mm/s
– Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 21 Mpa
– Maksymalna siła zamknięcia 400 kN (40 Ton)
– Prędkość ruchu siłownika ustnika: 100 mm/s
– Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 80 dBA.
– Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym – instaluje zamawiający)
– Przyłącze powietrza G ½”
– Ciśnienie powietrza min. : 0,45 bar
– Ciśnienie powietrza max. 1,6 MPa
– Moc zainstalowana : 38 kW