PRODUKTY
MENUMENU

Prasa hydrauliczna pozioma PHBJ-40

Prasa PHBJ-40 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do ciśnieniowego formowania izolatorów linowych kompozytowych z żelu

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 21-25/14-250 z
– siłowniki hydrauliczne BR-CHT-KP 25-110/70-1000 z
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/45,6.5/5.5, 4w
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
– elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta.

Opis

Prasa hydrauliczna PHBJ-40

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa PHBJ-40 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do ciśnieniowego formowania izolatorów linowych kompozytowych z żelu
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłownik hydrauliczny BR-CHT-KP 21-25/14-250 z
– siłowniki hydrauliczne BR-CHT-KP 25-110/70-1000 z
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 160/45,6.5/5.5, 4w
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
– elektryczny zespół sterujący

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy prasy realizowany jest przy pomocy siłowników hydraulicznych dwustronnego działania. Zasilanie siłowników odbywa się przez zasilacz hydrauliczny wyposażony w dwa zespoły pompowe: niskiego i wysokiego ciśnienia.
Działanie prasy można podzielić na kilka etapów:
I szybki ruch (niskie ciśnienie)
II wolny dojazd (wysokie ciśnienie)
III dojazd ustników
IV wtrysk żelu
V Wygrzanie
VI Odjazd ustników
VII otwarcie ruch powolny
VIII otwarcie ruch szybki
W zależności od technologii produkowanego elementu istnieje możliwość zmiany parametrów pracy prasy realizowanych podczas cyklu roboczego. Zmianie podlegają: wartość ciśnienia docisku, wartość prędkości jazdy oraz moment przejścia z ruchu szybkiego na wolny.

1.3. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
– wysokość 2660 mm
– szerokość 2500 mm
– długość 4000 mm
– wymiary płyt grzejnych prasy: 1000 x 800 mm
– ilość grzałek w płycie grzejnej: 18 x 750 W
– uzyskana temperatura płyt: 200 oC
– max. skok roboczy siłowników docisku płyt: 1000 mm
– odległość pomiędzy płytami przy otwarciu prasy: 1228 mm

Siłownik główny ma możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
– Wartość niskiego ciśnienia wynosi max.5 Mpa
– Prędkość ruchu szybkiego siłownika głównego: do 40 mm/s
– Prędkość ruchu wolnego siłownika głównego: 5,6 mm/s
– Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 21 Mpa
– Maksymalna siła zamknięcia 400 kN (40 Ton)
– Prędkość ruchu siłownika ustnika: 100 mm/s
– Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 80 dBA.
– Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym – instaluje zamawiający)
– Przyłącze powietrza G ½”
– Ciśnienie powietrza min. : 0,45 bar
– Ciśnienie powietrza max. 1,6 MPa
– Moc zainstalowana : 38 kW

1.4 Przeznaczenie

Prasa przeznaczona jest do Formowania izolatorów poprzez wtrysk i wygrzanie
Minimalna powierzchnia przylegania formy nie powinna być mniejsza niż 0,04 m2.
Zabrania się używania prasy do celów innych niż formowanie izolatorów, a w szczególności przetłaczania, tłoczenia, wyciskania i wtłaczania elementów do i z zespołów.

1.5 Obsługa prasy

Prasa została przygotowana do obsługi przez jedną osobę. Dopuszcza się obsługę przez więcej osób lecz każdy ruch powinien być wykonywany po potwierdzeniu głównemu operatorowi przez pozostałe osoby obecności w strefie bezpiecznej. Osoba (Osoby) której (którym) została powierzona obsługa prasy podczas pracy bezwzględnie powinna (powinny) znajdować się poza obrysem maszyny. W trakcie procesu rozładunku, ustawiania oraz mocowania obsługa prasy może przebywać wewnątrz prasy jednak musi zachować szczególną ostrożność podczas ruchów poszczególnych elementów. Każde rozpoczęcie ruchu sygnalizowane jest dźwiękiem. Obsługa podczas prac powinna pamiętać o używaniu podstawowych środków ochrony indywidualnej jak okulary i kaski zabezpieczające oczy i głowę przed odpryskami, które mogły by powstać w skutek wycieku żelu.

1.6 Opis elementów składowych prasy.

1.6.1 Konstrukcja nośna stalowa spawana
Konstrukcja nośna jest wykonana z kombinacji blach i dwuteowników szerokopasmowych połączonych w procesie spawania. Na konstrukcji umieszczono pozostałe elementy mechaniczne prasy takie jak ramie ustnika żelu, płyta grzejna, płyta ruchoma, siłowniki główne prasy.

1.6.2 Płyta ruchoma
Płyta ruchoma poprzez wspornik z zamontowanymi wózkami prowadnic liniowych jest zawieszona na płycie górnej konstrukcji nośnej. Do tylnej powierzchni płyty zostały zamontowane tłoczyska siłowników. Na przodzie płyty została zamontowana płyta grzejna.

1.6.3 Płyta grzejna
Płyta grzejna jest płytą stalową w której wykonano otwory pod grzałki patronowe oraz termopary. Zainstalowane grzałki posiadają moc 13,5 kW i są podzielone na trzy strefy po
4,5 kW każda. W każdej ze stref została zainstalowana termopara z czujnikiem Pt100. Płyta z szafą sterowniczą łączona jest za pomocą złącza elektrycznego.

1.6.4 Zbiorniki żywicy
Zbiorniki żelu są wykonane z blachy nierdzewnej z płaszczem wodnym. Do zasilania wodą zbiornika wykorzystywane jest zewnętrzne urządzenie grzejąco pompujące do zbiornika podpinane są szybkozłącza przewodów zasilających. Transport żywicy znajdującej się wewnątrz zbiornika odbywa się pod wpływem ciśnienia powietrza dostarczanego przez pokrywę do zbiornika. Zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciśnienia został zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa ustawionego i zaplombowanego na wartości 5,5 bara. Ciśnienie zasilania zbiornika jest reguluje filtro-reduktor którego przewód zasilający jest odcinany zaworem kulowym do którego podłączono króciec szybkozłącza powietrza.

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 160/45,6.5/5.5,4

2.1 Przeznaczenie.

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-160/45,6.5/5.5,4 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną PHBJ-40, służącą do ciśnieniowego formowania izolatorów. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2 Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 21 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 9.5 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

2.3 Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami.
Etap I, czyli ruch szybki prasy realizowany wysterowanie rozdzielacza 1V1 na zadaną wielkość i załączeniu zespołu pomp P1 i P2. Pompy są zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworów przelewowych 0V1 i 0V3. Dodatkowo do układu wpięte są rozdzielacze 0V2 i 0V4, które podczas ruchu jałowego pomp zapewniają swobodny przepływ cieczy do zbiornika. Ciecz robocza pod ciśnieniem będzie podawana do układu, jeżeli zostanie podane napięcie na cewki tych rozdzielaczy.
Jeżeli tłoczyska siłowników 1A1 i 1A2 wysuną się na określona w programie sterującym odległość mierzoną za pomocą czujnika przemieszczenia liniowego 1S, wówczas następuje zmiany prędkości ruchu płyty, po przekroczeniu 5 MPa następuje odłączenie napięcia z cewki rozdzielacza 0V4 i wyłączenie pompy P2. Następuje wolny dojazd płyt prasy na wysokim ciśnieniu. Kontrola ciśnienia wykonywana jest za pomocą przekaźnika ciśnienia 2S. W chwili osiągnięcia zadanej siły prasowania następuje załączenie rozdzielacza 1V2, wysterowanie rozdzielacza 1V2 w pozycję zerową , zdjęcie napięcia z cewki rozdzielacza 0V1 i wyłączenie silnika M1 pompy P1.
Wolne rozsunięcie płyt prasy, nastąpi po przesterowaniu rozdzielacza proporcjonalnego 1V1. Po wsunięciu tłoczysk siłowników na określoną odległość następuje szybkie rozsunięcie płyt. Załączona zostaje silnik M2 pompy P2 i następuje podanie napięcie na cewki rozdzielacza 0V4 i pełne wysterowanie rozdzielacza 1V1.
Siłowniki 3A1 i 3A2 służą do dosuwania ustnika pistoletu podającego żel do formy prasy . W gałęzi układu siłowników 3A1 i 3A2 ciśnienie jest zredukowane za pomocą zaworu redukcyjnego 3V1 do 150 bar. Pomiar ciśnienia siłownika zapewnia przekaźnik ciśnienia 3S. natomiast sygnał o podawaniu żelu uzyskujemy z czujnika 4S umieszczonego w ustniku. Dodatkowo istnieje możliwość pracy z jednym ustnikiem, w tym celu należy zamknąć przepływ przez zawory 3V7, 3V8 dla pracy ustnikiem tylko od strony szafy, lub 3V5, 3V6 dla pracy ustnikiem tylko po stronie przeciwnej. Zawory są zamknięte jeżeli dźwignie znajdują się w pionie.
W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylocie z pompy P2 zamontowano filtr ciśnieniowy 0Z5. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowo-napowietrzający.
Załączenie urządzenia i obsługa odbywa się za pomocą przełączników usytuowanych na ściance szafy elektrycznej. Sposób obsługi urządzenia został dokładnie opisany w części elektrycznej DTR.

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe:
– wysokość 2660 mm
– szerokość 2500 mm
– długość 4000 mm
– wymiary płyt grzejnych prasy: 1000 x 800 mm
– ilość grzałek w płycie grzejnej: 18 x 750 W
– uzyskana temperatura płyt: 200 oC
– max. skok roboczy siłowników docisku płyt: 1000 mm
– odległość pomiędzy płytami przy otwarciu prasy: 1228 mm

Siłownik główny ma możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
– Wartość niskiego ciśnienia wynosi max.5 Mpa
– Prędkość ruchu szybkiego siłownika głównego: do 40 mm/s
– Prędkość ruchu wolnego siłownika głównego: 5,6 mm/s
– Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 21 Mpa
– Maksymalna siła zamknięcia 400 kN (40 Ton)
– Prędkość ruchu siłownika ustnika: 100 mm/s
– Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 80 dBA.
– Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym – instaluje zamawiający)
– Przyłącze powietrza G ½”
– Ciśnienie powietrza min. : 0,45 bar
– Ciśnienie powietrza max. 1,6 MPa
– Moc zainstalowana : 38 kW