PRODUKTY
MENUMENU

Prasa hydruliczna do prostowania odlewów PHBJ-200

Prasa hydrauliczna do prostowania odlewów PHBJ 200 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do prostowania odlewów.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– Konstrukcja nośna stalowa spawana
– rama siłowników dociskowych stała
– rama siłownika dociskowego przesuwna
– rama siłownika głównego przesuwna
– siłownik hydrauliczny BRCHT KP 25-320/200-1000w (1szt.)
– siłownik hydrauliczny BRCHT KP 25-160/100-1000w (3 szt.)
– siłownik hydrauliczny BRCHT T 21-50/28-2000w (2szt.)
– siłownik hydrauliczny BRCHT T 21-50/28-1500w (2szt.)
– siłownik hydrauliczny BRCHT T 21-50/28-800w (2szt.)
– siłownik hydrauliczny BRCHT T 21-50/28-400w (2szt.)
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 250/20-52/15-5.5
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłowniami
– elektryczny zespół sterujący.

Istnieje możliwość wykonania Pras Hydraulicznych na życzenie klienta.

Opis

Prasa do prostowania odlewów PHBJ-200

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Prasa hydrauliczna do prostowania odlewów PHBJ 200 jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowaniem elektrycznym służącym do prostowania odlewów.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– Konstrukcja nośna stalowa spawana
– rama siłowników dociskowych stała
– rama siłownika dociskowego przesuwna
– rama siłownika głównego przesuwna
– siłownik hydrauliczny BRCHT KP 25-320/200-1000w (1szt.) –
– siłownik hydrauliczny BRCHT KP 25-160/100-1000w (3 szt.) –
– siłownik hydrauliczny BRCHT T 21-50/28-2000w (2szt.) –
– siłownik hydrauliczny BRCHT T 21-50/28-1500w (2szt.) –
– siłownik hydrauliczny BRCHT T 21-50/28-800w (2szt.) –
– siłownik hydrauliczny BRCHT T 21-50/28-400w (2szt.) –
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 250/20-52/15-5.5
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłowniami
– elektryczny zespół sterujący.

1.2. Zasada działania.

Ruch roboczy prasy realizowany jest za pomocą siłowników hydraulicznych dwustronnego działania. Zasilanie siłowników odbywa się przez zasilacz hydrauliczny wyposażony w dwa zespoły pompowe: niskiego i wysokiego ciśnienia.
Działanie prasy można podzielić na kilka etapów:
I ruch nastawczy (niskie ciśnienie, mała prędkość)
II szybki ruch roboczy (niskie ciśnienie)
III wolny dojazd roboczy (wysokie ciśnienie)
IV dobicie ciśnienia (uzyskanie określonego położenia)
V otwarcie – ruch wolny
VI otwarcie – ruch szybki (niskie ciśnienie)
VII ruch przestawny (niskie ciśnienie)

W zależności od technologii prostowanego elementu istnieje możliwość zmiany parametrów pracy prasy realizowanych podczas cyklu roboczego. Zmianie podlegają: wartość ciśnienia docisku mocowania, wartość ciśnienia prasowania, końcowego położenia siłownika prasującego oraz moment przejścia z ruchu szybkiego na wolny.

1.3. Dane techniczne.

Wymiary urządzenia:
– wysokość: 3500 mm
– szerokość: 3200 mm
– długość: 4450 mm
– Max. nacisk siłownika głównego 2000 kN
– max skok roboczy siłownika głównego: 1000 mm
– Max. nacisk pojedynczego siłownika docisku 400 kN
– max. skok siłowników docisku: 1000 mm
Wymiary ogrodzenia:
– wysokość: 1500 mm
– szerokość: 4450 mm
– długość: 7000 mm
Siłownik główny ma możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi max.5 Mpa
Prędkość ruchu szybkiego siłownika głównego: 20 mm/s
Prędkość ruchu wolnego siłownika głównego: 5,5 mm/s
Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 25 Mpa
Maksymalna siła zamknięcia 2000 kN (200 Ton)
Prędkość ruchu siłownika docisku: 22 mm/s
Prędkość przesuwu ram i siłowników : 225 mm/s
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 80 dBA.
Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym – instaluje zamawiający)
Moc zainstalowana : 21,5 kW

1.4. Przeznaczenie

Prasa przeznaczona jest do prostowania odlewów aluminiowych o masie nie przekraczającej 2000 kg oraz gabarytach nie większych niż 1900 mm szerokość, 4000 mm długość i wysokości nie przekraczającej 950 mm. Element prostowany powinien spoczywać w prasie zamocowany w elementy pośrednie (ustawcze) które będą posiadały stabilną podstawę o powierzchni minimum 0,25 m2 i grubości min. 25 mm . Nie dopuszczalne jest obciążanie punktowe- powierzchnia nacisku siłownika głównego na powierzchnię roboczą prasy powinna być większa niż 0.5 m2. Zabrania się używania prasy do celów innych niż prostowanie odlewów, a w szczególności przetłaczania, tłoczenia, wyciskania i wtłaczania elementów do i z zespołów.

1.5. Obsługa prasy

Prasa została przygotowana do obsługi przez jedną osobę. Dopuszcza się obsługę przez więcej osób lecz każdy ruch powinien być wykonywany po potwierdzeniu głównemu operatorowi przez pozostałe osoby obecności w strefie bezpiecznej. Osoba (Osoby) której (którym) została powierzona obsługa prasy podczas prostowania bezwzględnie powinna (powinny) znajdować się poza ogrodzeniem które powinno być zamknięte. W trakcie procesu załadunku, ustawiania oraz mocowania obsługa prasy może przebywać wewnątrz ogrodzenia, jednak musi zachować szczególną ostrożność podczas ruchów poszczególnych elementów. Każde rozpoczęcie ruchu sygnalizowane jest dźwiękiem oraz sygnałem świetlnym. Poniżej przedstawiono miejsca przebywania obsługi w poszczególnych fazach procesu co nie zwalnia obsługi z przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Obsługa podczas prac powinna pamiętać o używaniu podstawowych środków ochrony indywidualnej jak okulary i kaski zabezpieczające oczy i głowę przed odpryskami, które mogły by powstać w skutek pęknięcia wadliwego odlewu.

1.6. Opis elementów składowych prasy.

1.6.1 Konstrukcja nośna stalowa spawana
Konstrukcja nośna jest wykonana z kombinacji blach dwuteowników szerokopasmowych oraz dwuteowników połączonych w procesie spawania. Na konstrukcji umieszczono pozostałe elementy mechaniczne prasy.

1.6.2 Rama siłowników dociskowych stała
Rama siłowników dociskowych stała jest wykonana jako konstrukcja stalowa skręcana z belek spawanych na której w prowadnicach zostały zamontowane dwa siłowniki dociskowe. Przesuw poszczególnych siłowników dociskowych realizowany jest za pomocą dwóch siłowników. W celach bezpieczeństwa ciśnienie siłowników przejazdu ograniczono do 65 bar. Rama jest na stałe skręcona z konstrukcją nośną prasy. Zasilanie poszczególnych siłowników jest realizowane za pomocą przewodów elastycznych wyprowadzonych z kolektora zlokalizowanego na ramie do którego podłączone są przewody z zasilacza biegnące przez kanał łączący zasilacz z prasą.
Siłowniki mają możliwość przesuwu po 400 mm na zewnątrz ramy od jej osi.
Siłowniki docisku przed opadaniem zabezpieczone są Zaworami zwrotnymi umieszczonymi na zasilaczu

1.6.3 Rama siłowników dociskowych przesuwna
Rama siłownika dociskowego przesuwna jest wykonana jako konstrukcja stalowa skręcana z belek spawanych na której w prowadnicach został zamontowany siłownik dociskowy. Przesuw siłownika dociskowego realizowany jest za pomocą siłowników. Rama jest prowadzona na konstrukcji nośnej i spoczywa na rolka tocznych. Przesuw ramy realizowany jest za pomocą siłownika. W celach bezpieczeństwa ciśnienie siłowników przejazdu ograniczono do 65 bar. Zasilanie poszczególnych siłowników jest realizowane za pomocą przewodów elastycznych wyprowadzonych z kolektora zlokalizowanego na ramie do którego podłączone są przewody z zasilacza biegnące przez kanał łączący zasilacz z prasą a następnie przez prowadnik kabla umożliwiający bezkolizyjny przejazd ramy.. W celach transportowych ramę należy skręcić z konstrukcją nośną prasy za pomocą śrub.
Siłownik dociskowy 3 ma możliwość przejazdu 400 mm w prawo i lewo na zewnątrz. Cała rama przesuwa się o 2000 mm od pozycji skrajnej.
Siłowniki docisku przed opadaniem zabezpieczone są Zaworami zwrotnymi umieszczonymi na zasilaczu.

1.6.4 Rama siłownika głównego przesuwna
Rama siłownika głównego przesuwna jest wykonana jako konstrukcja stalowa skręcana z belek spawanych na której w prowadnicach został zamontowany siłownik dociskowy. Przesuw siłownika głównego realizowany jest za pomocą siłowników. Rama jest prowadzona na konstrukcji nośnej i spoczywa na rolka tocznych. Przesuw ramy realizowany jest za pomocą siłownika. W celach bezpieczeństwa ciśnienie siłowników przejazdu ograniczono do 65 bar. Zasilanie poszczególnych siłowników jest realizowane za pomocą przewodów elastycznych wyprowadzonych z kolektora zlokalizowanego na ramie do którego podłączone są przewody z zasilacza biegnące przez kanał łączący zasilacz z prasą a następnie przez prowadnik kabla umożliwiający bezkolizyjny przejazd ramy. W celach transportowych ramę należy skręcić z konstrukcją nośną prasy za pomocą śrub.
Siłownik główny ma możliwość przejazdu 400 mm w prawo i lewo na zewnątrz. Cała rama przesuwa się o 1100 mm od pozycji środkowej w kierunku ramy dociskowej stałej oraz 400 mm w kierunku ramy dociskowej przesuwnej.
Siłownik przed opadaniem zabezpieczony został zaworem hamującym umieszczonym na jego korpusie. Dokładne położenie tłoka wyświetlane na panelu operatora mierzone jest za pomocą czujnika drogi wkręconego w dno siłownika głównego

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ 250/20,52/15,5.5

2.1. Przeznaczenie.

Zasilacz hydrauliczny UHBJ 250/20-52/15-5.5 przeznaczony jest do napędu i sterowania prasą hydrauliczną do prostowania odlewów typ PHBJ 200, służącą do prostowania elementów odlewanych. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników prasy w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 27 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 250 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 21,5 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

2.4. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzone w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z odpowiednimi pompami. Siłowniki zostały zabudowane na konstrukcji stalowej prasy. Połączenie pomiędzy poszczególnymi elementami zostało wykonane za pomocą elastycznych przewodów hydraulicznych.
Zespół pompy zębatej 0P2 jest odpowiedzialny za wstępny dojazd siłownika głównego 1A1 tzw. ruch szybki. Jest on zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 0V3 sterowanego elektromagnesem. Zawór ten umożliwia również bezciśnieniowe uruchomienie pompy. W momencie minięcia ustawialnego punktu siłownika głównego, zostaje ona odłączona. Drugi zespół pompowy 0P1 – 0M1, który jest odpowiedzialny za wolne ruchy dojazdowe i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia. Układ zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia został za pomocą ciśnieniowego zaworu proporcjonalnego 0V2 który został sprzężony programowo z przetwornikiem ciśnienia 0S1 .
Rozdzielacz proporcjonalny 1V1 oraz 1V2 umożliwiają ruch siłownika głównego przy jednoczesnym zasterowaniu pompy 0P1, 0P2 uzyskujemy ruch szybki. Po odłączeniu pompy 0P2 i rozdzielacza uzyskujemy ruch wolny siłownika głównego 1A1. Miejsca zatrzymania i zmiany prędkości siłownika jest programowalna i mierzona za pomocą przetwornika drogi 1S2. Siłę prostującą odlew jest monitorowana pośrednio poprzez przetwornik ciśnienia 1S1.
Rozdzielacz suwakowy 2V1 służy do zmiany kierunku ruchu siłownika dociskowego 2A1. Odpowiednia siła nacisku jest monitorowana przez przetwornik ciśnienia 2S1.
Rozdzielacz suwakowy 3V1 służy do zmiany kierunku ruchu siłownika dociskowego 3A1. Odpowiednia siła nacisku jest monitorowana przez przetwornik ciśnienia 3S1.
Rozdzielacz suwakowy 4V1 służy do zmiany kierunku ruchu siłownika dociskowego 4A1. Odpowiednia siła nacisku jest monitorowana przez przetwornik ciśnienia 4S1.
Rozdzielacz suwakowy 5V1 służy do zmiany kierunku ruchu siłownika 5A1, który to realizuje zmianę położenia siłownika 1A1 względem jego ramy nośnej.
Rozdzielacz suwakowy 6V1 służy do zmiany kierunku ruchu siłownika 6A1, który to realizuje zmianę położenia siłownika 2A1 względem jego ramy nośnej.
Rozdzielacz suwakowy 7V1 służy do zmiany kierunku ruchu siłownika 7A1, który to realizuje zmianę położenia siłownika 3A1 względem jego ramy nośnej.
Rozdzielacz suwakowy 8V1 służy do zmiany kierunku ruchu siłownika 8A1, który to realizuje zmianę położenia siłownika 4A1 względem jego ramy nośnej.
Rozdzielacz suwakowy 9V1 służy do zmiany kierunku ruchu siłowników 9A1 i 9A2, które to realizuje zmianę położenia ramy siłownika głównego (1A1) względem płyty głównej prasy.
Rozdzielacz suwakowy 10V1 służy do zmiany kierunku ruchu siłownika 10A1, który to realizuje zmianę położenia ramy siłownika docisku (4A1) względem płyty głównej prasy.

W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylotach z obu pomp zamontowano filtry ciśnieniowe 0Z4, 0Z5. Zbiornik oleju wyposażono również w filtr wlewowo-napowietrzający.
Właściwy poziom oleju w zbiorniku układu hydraulicznego wskazuje optyczny wskaźnik poziomu 0Z2.

 

Dane Techniczne

Wymiary urządzenia:
– wysokość: 3500 mm
– szerokość: 3200 mm
– długość: 4450 mm
– Max. nacisk siłownika głównego 2000 kN
– max skok roboczy siłownika głównego: 1000 mm
– Max. nacisk pojedynczego siłownika docisku 400 kN
– max. skok siłowników docisku: 1000 mm
Wymiary ogrodzenia:
– wysokość: 1500 mm
– szerokość: 4450 mm
– długość: 7000 mm

Siłownik główny ma możliwość wykonywania dwóch rodzajów ruchu: szybkiego przy niskim ciśnieniu oraz wolnego przy wysokim ciśnieniu.
Wartość niskiego ciśnienia wynosi max.5 Mpa
Prędkość ruchu szybkiego siłownika głównego: 20 mm/s
Prędkość ruchu wolnego siłownika głównego: 5,5 mm/s
Maksymalna wartość wysokiego ciśnienia wynosi 25 Mpa
Maksymalna siła zamknięcia 2000 kN (200 Ton)
Prędkość ruchu siłownika docisku: 22 mm/s
Prędkość przesuwu ram i siłowników : 225 mm/s
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza 80 dBA.
Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym – instaluje zamawiający)
Moc zainstalowana : 21,5 kW