PRODUKTY
MENUMENU

Przewrotnica płoszek

Zadaniem przewrotnicy jest zmiana orientacji położenia płoszki z poziomej na pionową.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłowniki hydrauliczne
– zasilacz hydrauliczny UHBJ-90/20/7,5
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
– elektryczny zespół sterujący

Istnieje możliwość wykonania przetwornicy płoszek na indywidualne życzenie klienta.

Opis

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Zadaniem przewrotnicy jest zmiana orientacji położenia płoszki z poziomej na pionową.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłowniki hydrauliczne
– zasilacz hydrauliczny UHBJ-90/20/7,5
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłownikami
– elektryczny zespół sterujący

1.2. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
– wysokość: 1410 m
– szerokość: 1650m
– długość: 4640 m

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 90/20/7,5

2.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-90/20/7,5 przeznaczony jest do napędu i sterowania przewrotnicą płoszek. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników hydraulicznych w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy prasy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 16 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 90 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:7,5 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

 

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe:
-wysokość: 1410 m
-szerokość: 1650m
-długość:4640m