PRODUKTY
MENUMENU

Stanowisko do badań układów hydraulicznych

Stanowisko pozwala na uruchomienie i sprawdzenie działania prostych układów hydraulicznych oraz pomiar wybranych parametrów – przemieszczeń, obrotów, ciśnień.

Istnieje możliwość wykonania stanowiska na indywidualne życzenie klienta.

Opis

Stanowisko do badań układów hydraulicznych

1.1. Ogólna charakterystyka stanowiska.

Stanowisko pozwala na uruchomienie i sprawdzenie działania prostych układów hydraulicznych oraz pomiar wybranych parametrów – przemieszczeń, obrotów, ciśnień.
Wyposażenie stanowiska obejmuje:
• Układ hydrauliczny dla ruchu obrotowego:
– zespół przekładni hydrostatycznej,
– zespół do obciążania przekładni.
Układ ma możliwość zmiany prędkości obrotowej silnika hydraulicznego przekładni, jak również jego obciążenie w dowolnym kierunku ruchu zespołem obciążającym. Możliwa jest również zmiana kierunku obrotów silnika hydraulicznego.
• Układ hydrauliczny dla ruchu posuwisto-zwrotnego:
– zespół siłowników.
Układ składa się z dwóch zespołów, z których każdy obejmuje cylinder hydrauliczny połączony z osobnym podzespołem sterującym. Jeden z cylindrów pracuje jako element napędowy (aktywny), a drugi jako element obciążający (pasywny) dla cylindra aktywnego. Każdy z cylindrów ma możliwość niezależnej pracy i niezależnego sterowania trzema funkcjami: wysuwania, wsuwania i postoju tłoczyska. Zespół cylindra napędowego umożliwia ruch z nastawioną prędkością wysuwania i wsuwania tłoczyska, natomiast zespół cylindra pasywnego umożliwia obciążenie cylindra aktywnego z nastawiona siłą.
• Zespół pomp do zasilania powyższych układów:
– zespół pompy 1,
– zespół pompy 2.
• Zbiornik cieczy roboczej wyposażony we wskaźnik poziomu cieczy, filtr wlewowy i zawór spustowy

1.2. Dane techniczne.
Wymiary gabarytowe:
– wysokość: 1950 mm
– szerokość: 1310 mm
– długość: 600 mm

2. Zasilacz hydrauliczny
Typ zasilacza UHBJ – 160/12.5,3.6/3,0.75

Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:3.75 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe:
– wysokość: 1950 mm
– szerokość: 1310 mm
– długość: 600 mm

Dane eksploatacyjne
A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:3.75 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V