PRODUKTY
MENUMENU

Stanowisko do badań wytrzymałościowych butli

Urządzenie służy do przeprowadzania testów wytrzymałościowych gotowych butli w temperaturze otoczenia. Ciśnienie sprawdzania wynosi maksymalnie 200 bar. Urządzenie składa się z:

  • zasilacza hydraulicznego UHBJ-100/10/5.5
  • konstrukcji stalowej stanowiska,
  • hydroforu z pompą hydroforową,
  • multiplikatora ciśnienia służącego do wtłaczania wody do butli podciśnieniem maks. 200 bar,
  • skrzynki elektrycznej sterującej,
  • rozdzielaczy, zaworów i manometrów połączonych przewodami hydraulicznymi i pneumatycznymi.

Opis

1. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów układu hydraulicznego zabudowana została na zewnątrz zbiornika 0Z1 , na jego pokrywie. Pompa 1P1 znajduje się wewnątrz zbiornika i jest zanurzona w oleju. Silnik elektryczny 1M1 przymocowany jest do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgło połączony z pompą 1P1 . Zespół pompy 1P1 jest zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 1V6. Wysuw lub wsuw tłoczyska multiplikatora ciśnienia zapewnia rozdzielacz sterowany elektrycznie 1V3. W celu zabezpieczenia układu przed spadkiem ciśnienia na wyjściu z kostki zamontowano rozdzielacz szczelny 1V7. Prędkość ruchu tłoczyska regulowana jest za pomocą zaworów dławiąco zwrotnych 1V4 oraz szybkości narastania ciśnienia poprzez zawór proporcjonalny 1V2. W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylocie z pompy zamontowano filtr ciśnieniowy 1Z1. Zabezpieczeniem pompy przed niekontrolowanym powrotem cieczy hydraulicznej jest zawór zwrotny 1V1, który z pompą połączono przy pomocy przewodu 0W1. Zbiornik oleju 1Z1 wyposażono w filtr wlewowy 0Z2 i olejowskaz 0Z3. w celu uzyskania właściwej temperatury oleju zastosowano wodną chłodnicę oleju, która zasilana jest ze spływów z zaworu ciśnieniowego 1V6 poprzez przewód 0V2 i z spływu zaworu proporcjonalnego 1V2 poprzez przewód 0W3. Spływ z chłodnicy połączono ze zbiornikiem przy pomocy przewodu 0W4.

Zasilacz hydrauliczny napędza siłownik hydrauliczny 1A1 który poprzez jarzmo napędza nurniki wodne 1A2 i 1A3. Siłownik z zasilaczem połączono przewodami 1w1 i 1w2. W celu pomiaru położenia tłoka siłownika 1A1 oraz pośredniego pomiaru objętości ściskanej wody zamontowano czujnik drogi 1S2.

Zbiornik hydroforu 2Z3 z pompą hydroforową 2P1 służy do napełnienie butli i multiplikatora po stronie wodnej. Oraz chłodzenia oleju w układzie hydraulicznym. Zasilanie pompy wody brane jest z wanny 2Z1 komory w której umieszczamy badane butle. Na wyjściu z wanny zamontowano zawór zwrotny 2Z2 połączony z pompą 2P1 przy pomocy przewodu 2W1. Pompa została wyposażona w presostat załączający ją w celu napełnienia zbiornika hydroforu 2Z3. Na wlocie do zbiornika zamontowano zawór zwrotny 0V1 do którego podpięto przewód 2W2 łączący go z pompą. Na wyjściu ze zbiornika 2V3 zamontowano zawór kulowy 2V5 odcinający dopływ do chłodnicy oleju. Na zasilaniu chłodnicy oleju zamontowano trójnik który umożliwia podpięcie zasilania wody poprzez zawór sterowany elektrycznie 2V6 bezpośrednio z hydroforu lub z zaworu 2V7 ograniczającego ciśnienie zasilania do multiplikatora. Zawory 2V5 i 2V6 przewodem 2W10, zaś zawór 2V7 połączono z trójnikiem przewodem 2W12. Spływ wody z chłodnicy olejowej połączono z wanną komory przewodem 2W11. Na wyjściu z hydroforu 2Z3 podłączono również filtr wodny 2Z4 do którego wyjścia podłączono zawór 2V2 sterowny elektrycznie którego zadaniem jest załączenie zasilania multiplikatora. Kolejnym elementem za zaworem 2V2 jest zawór 2V7 ograniczający ciśnienie zasilania układu multiplikacji. W celu zabezpieczenia poprzedzających zaworów przed działaniem wysokiego ciśnienia zamontowano kolejno zawór zwrotny 2V3 do którego przewodem 2W3 podpięto zawór kulowy 2V4 z kontrolą otwarcia zaworu przy pomocy krańcówki elektrycznej. Wyjście zaworu 2V4 podłączono bezpośrednio do zasilania nurnika 1A2 zaś zasilanie nurnika 1A3 połączono przewodem 2W4. Wyjście nurnika 1A2 połączono ze złączem komory przewodem 2W6 zaś nurnik 1A3 przewodem 2W8. Do podłączenia badanych butli służą przewody 2W7 i 2W8 zakończone szybkozłączami.

Kolejność działania:

Załączyć urządzenie – WYŁĄCZNIK GŁÓWNY w pozycji 1
Nacisnąć przycisk STEROWANIE ZAŁĄCZ
Ustawić przełącznik HYDROFOR w pozycję 1.
Wybrać na panelu żądany program badania.
Wpiąć do testowanych butli szybkozłącza przewodów 2W7 i/ lub 2W9 (wtłaczanie wody) i przewodów do odprowadzania powietrza 2A (usuwanie powietrza z napełnianej butli)
Nacisnąć przycisk NAPEŁNIANIE START
Kiedy z przewodów 2A zacznie się przelewać woda z butli do wanny nacisnąć przycisk NAPEŁNIANIE STOP
Wypiąć przewody 2A
Zamknąć osłony (przy otwartych osłonach sprawdzanie wytrzymałości butli jest niemożliwe – rozłączony obwód czujników otwarcia osłon)
Nacisnąć przycisk START CYKLU – program wykona test butli automatycznie (po każdym skończonym cyklu należy cofnąć siłownik w tył MULTIPLIKATOR TYŁ)
Przepiąć szybkozłącza przewodów odpowiednio na 1B (wypływ wody z butli) i 2B (wtłaczanie powietrza do butli po przesterowaniu dźwigni rozdzielacza pneumatycznego 3V3 i 3V4 dzięki czemu wypychana jest woda

Tryb ręczny:

Przycisk MULTIPLIKATOR przełączyć i trzymać w pozycji PRZÓD – następuje zwiększenie ciśnienia do max. 200 bar
Przełączyć i trzymać przycisk MULTIPLIKATOR w pozycję TYŁ – następuje spadek ciśnienia w butli

Dane Techniczne

  1. Dane eksploatacyjne

A)    ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)

–        lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt

–        dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt

–        wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140

–        temperatura krzepnięcia w : -38 ºC

–        temperatura zapłonu: 190 ºC

–        punkt anilinowy: 90

B)    zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)

C)    dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)

D)    maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu:  32 MPa

E)     pojemność nominalna zbiornika: 100 dm3

F)     parametry elektryczne:

–        napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,

–        moc zainstalowana:  11 kW