PRODUKTY
MENUMENU

Stanowisko do badań zaworów

Stanowisko do badań zaworów jest urządzeniem przeznaczonym do badań szczelności i trwałości różnej wielkości zaworów cystern kolejowych. Badanie można przeprowadzać w warunkach pokojowych lub w komorze klimatycznej w zakresie temperatury do -800C. Na stanowisku tym można również badać inne urządzenia, np. zbiorniki hydrauliczne.

Istnieje możliwość wykonania stanowiska na indywidualne życzenie klienta

Opis

1. Opis ogólny stanowiska
Stanowisko do badań zaworów jest urządzeniem przeznaczonym do badań szczelności i trwałości różnej wielkości zaworów cystern kolejowych. Badanie można przeprowadzać w warunkach pokojowych lub w komorze klimatycznej w zakresie temperatury do -800C. Na stanowisku tym można również badać inne urządzenia, np. zbiorniki hydrauliczne.

2. Opis techniczny
Stanowisko składa się z zasilacza hydraulicznego wraz z panelem sterującym i szafką elektryczną, komory klimatycznej i stanowiska na którym zamocowany jest badany zawór wraz z zespołem zapewniającym zasilanie, jak również otwieranie i zamykanie zaworu. Zasilacz hydrauliczny umieszczony jest na kółkach, co umożliwia dowolne ustawienie go w laboratorium. Jego zaletą jest również fakt, że wszystkie źródła czynnika roboczego służącego do badania zaworu są na nim zabudowane (olej hydrauliczny –zbiornik 160 l, preparat Manpower Red – zbiornik 30 l, gaz – butla z azotem).

3. Parametry techniczne
Dane techniczne stanowiska:
Maksymalne ciśnienie robocze oleju 200 bar
Dane techniczne zasilacza:
Napęd pomp:
Silnik elektryczny 3 faz. I 3×400 V, 5,5 kW, 1450 obr/min
Silnik elektryczny 3 faz. II 3×400 V, 2,2 kW, 1425 obr/min
Czynnik napędowy olej hydr. HL 46,
preparat MANPOWER RED
Ilość czynnika napędowego 160 l, 30l

Masa stanowiska bez osprzętu i badanego zaworu 100 kg
Masa zasilacza hydr. (bez czynnika roboczego) 300 kg
Wymiary stanowiska (dł./szer./wys.) 800 mm/ 600 mm/ 1500 mm
Wymiary zasilacza z tablicą sterowniczą 1300 mm/1850 mm/600 mm

4. Charakterystyka techniczna zasilacza UHBJ-200/10,3.2/5.5,2.2

4.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-200/10,3.2/5.5,2.2 przeznaczony jest do napędu i sterowania stanowiska do badań zaworów.

4.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza:
• olej hydrauliczny HL 46 (duży zbiornik) lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie
z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia: -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
• preparat MANPOWER RED (mały zbiornik)
temperatura samozapłonu: 250°C.
temperatura zapłonu: 62.00 °C.
przedział temperatury topnienia: -20°C.
gęstość 0.750 – 0.799 g/cm3
średnia temperatura destylacji
zawartych rozpuszczalników: 200°C.
prężność par lotnych składników w 50°C: Poniżej 110 kPa (1,10 bar).

B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 200 bar
E) pojemność nominalna zbiornika: 200 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 7.7 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Dane Techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze oleju 200 bar
Dane techniczne zasilacza:
Napęd pomp:
Silnik elektryczny 3 faz. I 3×400 V, 5,5 kW, 1450 obr/min
Silnik elektryczny 3 faz. II 3×400 V, 2,2 kW, 1425 obr/min
Czynnik napędowy olej hydr. HL 46,
preparat MANPOWER RED
Ilość czynnika napędowego 160 l, 30l

Masa stanowiska bez osprzętu i badanego zaworu 100 kg
Masa zasilacza hydr. (bez czynnika roboczego) 300 kg
Wymiary stanowiska (dł./szer./wys.) 800 mm/ 600 mm/ 1500 mm
Wymiary zasilacza z tablicą sterowniczą 1300 mm/1850 mm/600 mm

Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza:
• olej hydrauliczny HL 46 (duży zbiornik) lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie
z PN-91/C-96057/04)
• preparat MANPOWER RED (mały zbiornik)
temperatura samozapłonu: 250°C.
temperatura zapłonu: 62.00 °C.
przedział temperatury topnienia: -20°C.
gęstość 0.750 – 0.799 g/cm3
średnia temperatura destylacji
zawartych rozpuszczalników: 200°C.
prężność par lotnych składników w 50°C: Poniżej 110 kPa (1,10 bar).

B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 200 bar
E) pojemność nominalna zbiornika: 200 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 7.7 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V