PRODUKTY
MENUMENU

Urządzenie do wybijania otworów w profilach aluminiowych

Urządzenie do wybijania otworów w profilach aluminiowych / Prasa do wybijania otworów w profilach aluminiowych

Maszyna do wybijania otworów w profilach aluminiowych została wykonana przez Firmę BRYDEXB w Choczni.

Obejmuje ona :
-konstrukcję wykonaną z elementów spawanych
-profil aluminiowy stanowiący bazę
-zespoły bazujące profil
-zespoły wykrawające
-panel sterowania
-zasilacz hydrauliczny UHBJ
-8 siłowników hydraulicznych
-szafy elektrycznej
-przewody hydrauliczne łączące zespoły

Opis

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Maszyna do wybijania otworów w profilu aluminiowym została wykonana w Firmie Produkcyjno-Handlowej „BRYDEX-B” w Choczni. Obejmuje ona:

– konstrukcję podstawy wykonaną z elementów spawanych,
– profil aluminiowy stanowiący bazę,
– zespoły bazujące profil,
– zespoły wykrawające,
– panel sterowania,
– agregat hydrauliczny UHBJ 160/14,89/8,
– 8 siłowników hydraulicznych,
– Szafy elektrycznej,
– przewody hydrauliczne łączące ww. zespoły.

1.2. Dane techniczne.

Wymiary gabarytowe:
– wysokość: 1 200mm
– szerokość: 3 300mm
– głębokość: 700 mm

Masa: 180kg
Ciśnienie: 160bar

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 160/14,89/8

2.1. Przeznaczenie

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-160/14,89/8 przeznaczony jest do napędu wybijarki otworów w profilach aluminiowych. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników urządzenia w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)

– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90

B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)

C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)

D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa

E) pojemność nominalna zbiornika: 160 dm3

F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:8 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

Dane Techniczne

Wymiary gabarytowe:
-wysokość 1 200 mm
-szerokość 3 300 mm
-głębokość 700 mm

Masa: 180 kg
Ciśnienie: 160 bar