PRODUKTY
MENUMENU

Wibroprasa krocząca

Wibroprasa jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowanie elektrycznym służącym do produkcji bloczków betonowych.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłowniki hydrauliczne
– silniki hydrauliczne
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 120 / 16,16 / 7.5,7.5
– przewody hydrauliczne

Istnieje możliwość wykonania pras hydraulicznych na życzenie klienta.

Kategoria:

Opis

Wibroprasa krocząca

1.1. Ogólna charakterystyka i przeznaczenie urządzenia.

Wibroprasa jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i sterowanie elektrycznym służącym do produkcji bloczków betonowych.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– konstrukcja mechaniczna wykonana ze stali
– siłowniki hydrauliczne
– silniki hydrauliczne
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 120 / 16,16 / 7.5,7.5
– przewody hydrauliczne
– elektryczny zespół sterujący

1.2. Zasada działania.

Ruchy robocze formy i stempla maszyny realizowane są przy pomocy siłowników nurnikowych. Napęd jazdy i skrętu jest realizowany przez przekładnie łańcuchowe za pomocą silników hydraulicznych. Zasilanie siłowników i silników odbywa się przez zasilacz hydrauliczny wyposażony w dwa zespoły pompowe.

2. Zasilacz hydrauliczny

Typ zasilacza UHBJ – 120 / 16,16 / 7.5,7.5

2.1. Przeznaczenie.

Zasilacz hydrauliczny UHBJ-120/16,16/7.5,7.5 przeznaczony jest do napędu i sterowania wibroprasy kroczącej. Zasilacz umożliwia regulację prędkości ruchów roboczych maszyny.

2.2. Dane eksploatacyjne

A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 20 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 120 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana:15 kW
– napięcie sterowania elektromagnesów: napięcie stałe 24 V

2.3. Schemat hydrauliczny, wykaz elementów i ich dane techniczne

Szczegółowa budowa układu hydraulicznego maszyny została przedstawiona na schemacie hydraulicznym (rys. 500.017.001.01). Schemat ten narysowano z zastosowaniem symboli graficznych oraz zasadami rysowania schematów hydraulicznych określonych normami:
– PN-ISO 1219-1 – Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Symbole
graficzne i schematy układów. Symbole graficzne.
– PN/ISO 1219-2 – Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Schematy
układów.
Integralną częścią schematu hydraulicznego jest wykaz podstawowych elementów zastosowanych do budowy układu hydraulicznego, zamieszczony w tab. 1. W opisie budowy i działania układu hydraulicznego posłużono się terminologią zalecaną przez normę:
– PN-91/M-73001 (idt ISO 5598 – 1985) – Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Terminologia.

2.4. Opis budowy i działania urządzenia

Większość wymienionych elementów zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompy znajdują się wewnątrz zbiornika i są zanurzona w oleju. Silniki elektryczne przymocowane są do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgła połączone są z pompami.
Zespół pompy zębatej 0P2 jest odpowiedzialny za ruchy robocze formy, stempla i zasypu. Jest on zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 0V2 sterowanego elektrycznie. Zawór ten umożliwia również bezciśnieniowe uruchomienie pompy. Zespół pompy zębatej 0P1 jest odpowiedzialny za wykonywania ruchów roboczych form, stempla i zasypu, a po przesterowaniu rozdzielacza 0V3 napędza ruchy związane z jazdą i skrętem maszyny. Jest on zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 0V1 sterowanego bezpośrednio.
Do napędu przejazdu maszyny służy silnik 1A, zmiana kierunku jazdy jest realizowana poprzez rozdzielacz 1V1. Zawór zwrotno-dławiący 1V2 służy do regulacji prędkości jazdy.
Siłowniki 2A1 i 2A2 służą do podnoszenia maszyny w celu wykonania skrętu. Kierunkiem ruchu siłowników steruje rozdzielacz 2V1, a prędkością zawór zwrotno-dławiący 2V2.
Koło skrętu jest napędzane silnikiem 3A, sterowanym rozdzielaczem 3V1. Regulacja prędkości ruchu jest realizowana zaworem zwrotno-dławiącym 3V2.
Hamowanie kół napędowych jest realizowanie za pomocą siłowników 4A1, 4A2 sterowanych rozdzielaczem 4V2.
Za ruch sita zasypującego formę odpowiadają siłowniki 5A1 i 5A2, do sterowania kierunkiem ruchu sita służy rozdzielacz 5V1. Prędkość ruchu sita można regulować zaworem zwrotno – dławiącym 5V2.
Hamowanie stempla odbywa się poprzez siłowniki 6A1 i 6A2 sterowane rozdzielaczem 6V2. W bezprądowym położeniu hamulec jest zaciśnięty przez sprężyny talerzowe umieszczone w siłownikach, a poprzez przesterowanie rozdzielacza 6V2 następuje odhamowanie stempla.
Do podnoszenia formy służą siłowniki 7A1 i 7A2, sterowane rozdzielaczem 7V1. Regulacji prędkości ruchu formy dokonuje się za pomocą zaworu zwrotno – dławiącego 7V2.
Podnoszenie stempla odbywa się za pomocą siłownika 8A. Kierunkiem ruchu stempla stertuje rozdzielacz 8V2, a prędkość reguluje się zaworem zwrotno – dławiącym 8V3.
W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym na wylotach z pomp zamontowano filtry ciśnieniowe 0Z5, 0Z6. Zbiornik oleju 0Z1 wyposażono również w filtr wlewowy 0Z3, filtr powietrza 0Z4 oraz wskaźnik poziomu oleju.
Załączenie urządzenia odbywa się przy pomocy wyłącznika głównego usytuowanego na ściance skrzynki elektrycznej.
W celu ułatwienia obsługi na rys. 2 przedstawiono rozmieszczenie rozdzielaczy na bloku zaworowym. Oznaczenia na rysunku odpowiadają oznaczeniom na schemacie i opisie działania.