PRODUKTY
MENUMENU

Wybijarka rdzeni z odlewów UHBR-W1

Urządzenie do wybijania rdzeni jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i pneumatycznym ze sterowaniem ręcznym służącym do wybijania rdzeni piaskowych z odlewów aluminiowych.

W skład maszyny wchodzą następujące elementy:

– Konstrukcja nośna stalowa spawana
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 40/1,2/0,75
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłowniami
– przewody pneumatyczne
– zespół sterujący.

Istnieje możliwość wykonania wybijarek rdzeni na indywidualne życzenie klienta.

Opis

Urządzenie do wybijania odlewów
Typ: UHBR-W1

1.1. Ogólna charakterystyka urządzenia.

Urządzenie do wybijania rdzeni jest urządzeniem z napędem hydraulicznym i pneumatycznym ze sterowaniem ręcznym służącym do wybijania rdzeni piaskowych z odlewów aluminiowych.
W skład maszyny wchodzą następujące elementy:
– Konstrukcja nośna stalowa spawana
– zasilacz hydrauliczny UHBJ 40/1,2/0,75
– przewody hydrauliczne łączące zasilacz z siłowniami
– przewody pneumatyczne
– zespół sterujący.


1.2. Zasada działania.

Wybijanie rdzeni realizowane jest za pomącą młotka pneumatycznego. Ruchy ustawcze położenia młotka realizowane są za pomocą siłowników hydraulicznych dwustronnego działania. Zasilanie siłownika realizowane jest przez zasilacz hydrauliczny. Napęd drzwi realizowany jest przy pomocy siłowników pneumatycznych sterowanych rozdzielaczem ręcznym.
Działanie urządzenia można podzielić na kilka etapów:
I Ruch nastawczy
II Wybijanie
III wbicie ostrza
IV Ruch powrotny młotka

Dane techniczne.

Wymiary urządzenia:
– wysokość: 2100 mm
– szerokość: 2000 mm
– długość: 1400 mm
– zapotrzebowanie powietrza dla młota: 48 m3/h
– częstotliwość uderzeń bijaka 25 Hz
– max. poziom ciśnienia akustycznego młotka: 101 dB(A)

Wartość max. ciśnienia wynosi: 20 MPa
Prędkość ruchu siłowników przy wysuwaniu: 33 mm/s
Prędkość ruchu siłownika przy chowaniu: 48 mm/s
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza dB(A).
Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym – instaluje zamawiający)
Moc zainstalowana : 0,8 kW

1.3. Przeznaczenie

Urządzenie do wybijania rdzeni ma za zadanie usunąć rdzeń piaskowy z odlewu aluminiowego, poprzez uderzenia ostrza młotka pneumatycznego w nadlewy technologiczne.

1.4. Obsługa urządzenia
Urządzenie do wybijania rdzeni został przygotowany do obsługi przez jedną osobę. Osoba której została powierzona obsługa powinna zachować staranność podczas prac przygotowawczych do wybijania – w trakcie procesu załadunku, ustawiania Podczas pracy należy pamiętać o zamknięciu osłon zabezpieczających przed uderzeniem, odpryskami. Obsługa podczas prac powinna pamiętać o używaniu podstawowych środków ochrony indywidualnej jak okulary i kaski zabezpieczające oczy i głowę przed odpryskami, które mogły by powstać w skutek pęknięcia wadliwej odlewu. Dodatkowo należy stosować nauszniku w celu ochrony słuchu operatora.

1.5. Opis elementów składowych urzadzenia.

1.6.1 Konstrukcja nośna stalowa spawana
Konstrukcja nośna jest wykonana z profili zamkniętych połączonych w procesie spawania. Na konstrukcji umieszczono pozostałe elementy urządzenia.

1.6.2 Konstrukcja pozycjonowania młotka pneumatycznego wraz z siłownikami hydraulicznymi
Konstrukcja pozycjonowania młotka pneumatycznego jest kombinacją blach połączonych ze sobą śrubami, oraz w procesie spawania. Elementami wykonawczymi są siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania zasilane przewodami elastycznymi z rozdzielacza hydraulicznego, który zasilany jest poprzez zasilacz hydrauliczny.

2. Zasilacz hydrauliczny
Typ zasilacza UHBJ 40/1,2/0,75

2.1 Przeznaczenie
Zasilacz hydrauliczny UHBJ 40/1,2/0.75 przeznaczony jest do napędu i sterowania urządzeniem do wybijania rdzeni. Zadaniem agregatu jest zasilanie siłowników w taki sposób, aby umożliwić realizację określonego cyklu pracy.

2.2 Dane eksploatacyjne
A) ciecz robocza: olej hydrauliczny VECO Hydron 46 lub inny o zbliżonych własnościach (zgodnie z PN-91/C-96057/04)
– lepkość kinematyczna w temperaturze 40 ºC: 41,5-50,6 cSt
– dopuszczalny zakres lepkości: 100-200 cSt
– wskaźnik lepkości kinematycznej WL: 140
– temperatura krzepnięcia w : -38 ºC
– temperatura zapłonu: 190 ºC
– punkt anilinowy: 90
B) zalecany zakres temperatur cieczy: 293-313 K (20÷50 ºC)
C) dopuszczalny zakres temperatur cieczy: 288-343 K (15÷70 ºC)
D) maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze agregatu: 27 MPa
E) pojemność nominalna zbiornika: 40 dm3
F) parametry elektryczne:
– napięcie zasilania: 3×400 V, 50 Hz,
– moc zainstalowana: 0,8 kW

3. Opis budowy i działania urządzenia

Wszystkie elementy zostały zabudowane na konstrukcji nośnej urządzenia. Większość wymienionych elementów układu hydraulicznego zabudowana została na zewnątrz zbiornika, na jego pokrywie. Pompa P1 znajdują się wewnątrz zbiornika i jest zanurzone w oleju. Silnik elektryczny M1 przymocowany jest do pokrywy zbiornika w pozycji pionowej i poprzez sprzęgło połączony został z pompą. Rozdzielacz i siłowniki zostały zabudowane na konstrukcji stalowej urządzenia. Połączenie pomiędzy poszczególnymi elementami zostało wykonane za pomocą elastycznych przewodów hydraulicznych.
Zespół pompy zębatej P1 jest odpowiedzialny za ruch siłowników 1A1, 1A2 i 1A3 Jest on zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu przelewowego 0V1, oraz przed powrotem cieczy do pompy zaworem 0V2.
Rozdzielacz sterowany ręcznie 1V1 umożliwiają ruch siłowników przy jednoczesnym uruchomieniu pompy P1.

Aby rozpocząć prace należy otworzyć drzwi urządzenia poprzez przesterowanie rozdzielacza 3V2.Włożyć odlew w gniazda płyty. Zamknąć drzwi sterująć siłownikami 3A2i 3A1 przy pomocy rozdzielacza 3V2. Załączyć sterowanie, załączyć pompę. Przesterować odpowiednie dźwignie rozdzielacz 1V1 ustawiając grot młotka 3A1 w odpowiednim miejscu. Następnie otworzyć zawór 3V1 w celu uruchomienia młotka. Po skończonym wybijaniu zamknąć zawór 3V1 . Dojechać lekko młotem do odlewu w celu wbicia narzędzia. Następne odjechać młotkiem w górę następnie. Otworzyć drzwi, wyciągnąć odlew.

W celu zapewnienia odpowiedniej czystości oleju w układzie hydraulicznym został zamontowany filtr powrotny 0Z3, przez który też napełniamy zbiornik oleju
Właściwy poziom oleju w zbiorniku układu hydraulicznego wskazuje optyczny wskaźnik poziomu z termometrem0Z2.Dane Techniczne

Wymiary urządzenia:
– wysokość: 2100 mm
– szerokość: 2000 mm
– długość: 1400 mm
– zapotrzebowanie powietrza dla młota: 48 m3/h
– częstotliwość uderzeń bijaka 25 Hz
– max. poziom ciśnienia akustycznego młotka: 101 dB(A)

Wartość max. ciśnienia wynosi: 20 MPa
Prędkość ruchu siłowników przy wysuwaniu: 33 mm/s
Prędkość ruchu siłownika przy chowaniu: 48 mm/s
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora nie przekracza dB(A).
Zasilanie elektryczne: 3 x 380V 50Hz (zasilanie przewodem 5 żyłowym – instaluje zamawiający)
Moc zainstalowana : 0,8 kW