PRODUKTY
MENUMENU

Zgrzewarka hydrauliczna – czołowa ZHC- 160

Zgrzewarka ZHC-160 służy do łączenia czołowego (zgrzewania) części typu: rura/rura rura/złączka, wykonanych z materiałów zgrzewalnych tj. polietylenu (PE), polipropylenu(PP), o średnicach od Ø 50 do Ø 160 mm.

Zgrzewarka ZHC-160 wykorzystywana jest głównie do łączenia rurociągów i sieci gazowych, ale może także być wykorzystywana przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych oraz budowie sieci wodnych i przemysłowych innych cieczy.
Urządzenia zgrzewarki dostosowane są do zasilania prądem jednofazowym zmiennym o napięciu 220V-50 Hz z sieci energetycznych zerowych lub agregatorów prądotwórczych uziemionych dających prąd o parametrach w/w i minimalnej mocy ~ 3 kW.

Istnieje możliwość wykonania zgrzewarek na indywidualne życzenie klienta.

Kategoria:

Opis

I. Wiadomości ogólne.

Zgrzewarka ZHC-160 służy do łączenia czołowego (zgrzewania) części typu: rura/rura rura/złączka, wykonanych z materiałów zgrzewalnych tj. polietylenu (PE), polipropylenu(PP), o średnicach od Ø 50 do Ø 160 mm.
Za materiały zgrzewalne dla potrzeb gazownictwa uważa się takie rury i inne części wykonane z PE, który posiadają wskaźnik płynięcia od 0,2 do 1,3 g/10 minut (MFI 5/190 eg ISO 4440), a ich zakres wymiarowy dopuszczony jest do stosowania w budowie sieci gazowych przemysłowych metodą łączenia czołowego. Zgrzewanie czołowe polega na łączeniu 2-ch końcówek elementów przez nagrzanie do właściwej temperatury i dociśnięcie ich do siebie odpowiednią siłą bez stosowania dodatkowego materiału łączącego. Wykonanie operacji zgrzewania (połączenia czołowego) może być prawidłowe tylko wtedy gdy zastosowany sprzęt pozwala na pełną kontrolę parametrów takich jak:
– Siła docisku;
– Temperatura;
– Czas trwania procesu,
oraz łączone elementy są wykonane z tego samego rodzaju (posiadają ten sam wskaźnik płynięcia) a także mają grubość ścianek ze sobą korespondujące tj.: proces zgrzewania i jego fazy w uproszczeniu przedstawiają się następująco:


Zgrzewarka ZHC-160 służy głównie do łączenia rurociągów i sieci gazowych, ale może także być wykorzystywana przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych oraz budowie sieci wodnych i przemysłowych innych cieczy.
Urządzenia zgrzewarki dostosowane są do zasilania prądem jednofazowym zmiennym o napięciu 220V-50 Hz z sieci energetycznych zerowych lub agregatorów prądotwórczych uziemionych dających prąd o parametrach w/w i minimalnej mocy ~ 3 kW.

II. Budowa i dane techniczne
Podstawowymi elementami zgrzewarki ZHC-160 są:
1. zasilacz hydrauliczny UHBJ-3
2. urządzenie mocująco-scalające UMSC-160
3. frezarka dwustronna (strug) FRD-160
4. płyta grzejna PG-160
5. podstawka do narzędzi PN 160
6. * podstawka rur Pr 160
7. *wózek transportowy
8. *stoper.
* elementy wchodzące w skład jako wyposażenie specjalne realizowane na dodatkowe życzenie zamawiającego

1) Zasilacz hydrauliczny;

Schemat hydrauliczny

Zasilacz hydrauliczny jest podstawowym elementem zgrzewarki i zbudowany jest z niżej wymienionych podzespołów:

Specjalnie dobrany rozdzielacz hydrauliczny WMM-6 pozwala na wykonanie pełnego procesu zgrzewania tj. operacji przygotowania, grzania i scalania operując tylko jedną dźwignią. Zasilacz hydrauliczny pracuje na oleju hydraulicznym H-46. Ciężar kompletnego zespołu zasilającego wynosi 40 kg. Gabaryty urządzenia to: 700x500x400 mm.
Dodatkowo do postawy silnika zamocowano trzy gniazda elektryczne służące do podłączenia płyty grzejnej oraz frezarki oraz innych urządzeń elektrycznych.
2) Urządzenia mocująco-scalające. USMC-160

Urządzenie mocująco-scalające posiada lekką konstrukcję aluminiową, do której zabudowane zostały 2 hydrauliczne siłowniki z tłoczyskami dwustronnymi oraz 4 imadła z zaciskami dzielonymi do mocowania rur o wymiarze nom. D= ø 160 (mm). Zaciski górne mogą być wykonane ze stopu aluminium lub stalowe (wg życzeń odbiorcy). W przypadku zgrzewania kształtek należy końcowy segment urządzenia zdemontować przez wykręcenie śrub mocujących.
W ramach podstawowego zestawu urządzenie posiada na swym wyposażeniu pięć kompletów pierścieni redukujących o wymiarach:
D- Ø63 mm
D- Ø 75 mm
D- Ø 90 mm
D- Ø 110 mm
D- Ø 125 mm
Na specjalne życzenie urządzenie może być wyposażone w dodatkowe pierścienie o wymiarach:
D- Ø40 mm
D- Ø50 mm
D- Ø140 mm
Komplet pierścieni przechowywany jest w specjalnej kasecie metalowej stanowiącej opakowanie. Ciężar kompletu pierścieni wraz z opakowaniem wynosi 6 kg. Urządzenie do zasilania hydraulicznego (zasilacz) podłączone jest przewodami gumowymi elastycznymi d-6x 3000 z końcówkami szybkozmiennymi. Ciężar zespołu wynosi 20 kg, wykonane z AK-9; 26 kg wykonane z nakładkami stalowymi.

 

Dane Techniczne

Do rur wodnych od fi-63 mm do 160mm, od fi-160 mm do 315 mm. Możliwość wykonania z rejestratorem ,bez rejestratora, z automatycznym procesem zgrzewania, z ręcznym procesem zgrzewania. Do rur gazowych od fi-63 mm do 160 mm, od fi 160 mm do 315 mm. Możliwość wykonania z rejestratorem ,bez rejestratora, z automatycznym procesem zgrzewania, z ręcznym procesem zgrzewania. Do przesyłu innych mediów

Wykonujemy zgrzewarki  na  specjalne życzenie klienta od fi-450 mm